Praca: Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 75028

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu. 

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

 • Obsługa klientów zewnętrznych spoza administracji.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: praca na IV piętrze budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę i innych pism w odniesieniu do obiektów i robót w celu udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę
 • Prowadzi postępowania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i koordynuje działania dotyczące nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań,
 • Prowadzi postępowania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (dróg krajowych i wojewódzkich) oraz lotnisk użytku publicznego i koordynuje działania dotyczące nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań
 • W ramach działania organu I instancji rozpatruje zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
 • Wykonuje obowiązki dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko ( w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę i zgody na realizację inwestycji drogowej oraz lotnisk użytku publicznego)
 • Wydaje dzienniki budowy stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
 • Uczestniczy w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego w celu zapewnia organowi nadzoru budowlanego właściwego przeprowadzenia kontroli
 • Prowadzi sprawozdawczość dla GUS z zakresu wydanych zezwoleń na budowę oraz prowadzi sprawozdawczość z zakresu wydanych zezwoleń na budowę oraz prowadzi sprawozdawczość z zakresu ruchu budowlanego w celu umożliwienia prowadzenia statystyki przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów:
 • - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo budowlane
 • - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • - Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Pracownik Sklepu

  Twoja rola w naszej organizacji Jako Pracownik Sklepu zapewniasz naszym klientom przyjazną obsługę w zadbanym i utrzymanym w porządku sklepie, zarówno w trakcie robienia zakupów jak i podczas obsługi kasowej. Twój zakres obowiązków odpowiadanie na...

  Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

  Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

  Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

  Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

  Kierownik kontraktów

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Przygotowanie i nadzór nad realizacją prowadzonych przez przedsiębiorstwo projektów (budów) Udział w pozyskiwaniu podwykonawców oraz planowanie własnych zasobów ludzkich do realizacji projektu Przygotowanie...