Praca tymczasowa – definicja, umowa, zasady, wypowiedzenie, Kodeks pracy

16 października 2019 Aleksandra

Praca tymczasowa – definicja

Agencje pośrednictwa pracy zajmują się między innymi zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Według zapisów prawnych praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy-użytkownika zadań:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym,
 • których terminowe wykonanie przez zatrudnioną kadrę nie jest możliwe,
 • których wypełnienie należy do obowiązków osoby nieobecnej.

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową nie jest podpisywana między pracownikiem a przedsiębiorcą, tylko między agencją, która pełni rolę pracodawcy, a pracownikiem tymczasowym. W dokumencie używa się terminu pracodawca-użytkownik. Jest to podmiot niebędący pracodawcą, zlecający pracownikowi tymczasowemu określone zadania i kontrolujący ich wykonanie. Umowa powinna określać:

 • strony umowy,
 • datę zawarcia umowy,
 • dane pracodawcy-użytkownika oraz pracownika tymczasowego,
 • okres wykonywania zadań,
 • dokładny opis zadań,
 • wymiar czasu pracy zatrudnionego,
 • miejsce wypełniania obowiązków,
 • wynagrodzenie.

Praca tymczasowa – zasady

Pracownik tymczasowy może wypełniać obowiązki na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w czasie 3 lat. Jeśli umowę podpisano na zastępstwo, to pracownik ma prawo wypełniać obowiązki w sposób ciągły przez 36 miesięcy.

Osoby zatrudniane przez agencje pracy nie powinny wykonywać prac szczególnie niebezpiecznych oraz na stanowisku, na którym jest już stały pracownik, ale w danym momencie bierze udział w strajku.

Pracodawca nie może korzystać z usług tymczasowych podwładnych, jeśli 3 miesiące wcześniej zwolnił z danego stanowiska innych pracowników z przyczyn niezależnych od nich. Wynagrodzenie kandydatów kierowanych do pracy przez agencje musi odpowiadać pensji, jaką otrzymują osoby podpisujące umowę o pracę na czas nieokreślony.

Pracownikom tymczasowym przysługują 2 dni urlopu za każdy miesiąc wykonywania zadań. Osoba, która podpisała umowę co najmniej na pół roku, musi wykorzystać wolne dni w terminie wyznaczonym w dokumencie. Jeśli nie udało się skorzystać z urlopu, to agencja wypłaca zatrudnionemu ekwiwalent.

Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową

Zakończenie współpracy opartej na umowie o pracy tymczasowej następuje w dniu, jaki został określony w podpisanym dokumencie. Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową jest możliwe przy zachowaniu pewnych zasad. Okres wypowiedzenia powinien wynosić:

 • 3 dni przy umowie zawieranej na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
 • tydzień, jeżeli umowę zawarto na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Praca tymczasowa – Kodeks pracy

Zasady pracy tymczasowej określone zostały w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Pracownicy tymczasowi bardzo często podpisują z agencją pośrednictwa pracy umowę o pracę na czas określony. Mimo to nie obowiązują wtedy przepisy Kodeksu pracy. Za złamanie prawa agencje pośrednictwa pracy oraz pracodawcy-użytkownicy mogą zapłacić od 3000 zł do 100 000 zł.

Comments (12)

 1. Avatar for Milena
  Milena

  Bardzo często po umowie o pracę tymczasową jest możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

 2. Avatar for Tomek
  Tomek

  Po tymczasowej umowie są duże szanse na stałą umowę. Pod warunkiem, że kandydat dobrze wykonuje swoją pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *