INFORMACJE - DANE - CIEKAWOSTKI

MIASTO OPOLE

Opole Polakom kojarzy się przede wszystkim ze słynnym festiwalem muzycznym.
Jednak to także prężny ośrodek akademicki i ciekawe miejsce do odwiedzenia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O OPOLU...

...SŁÓW KILKA

Jedno z najpopularniejszych miast w Polsce.
Wieloletnie centrum muzyczne związane z jednym z największych polskich festiwali muzyki rozrywkowej.
Jednak stolica województwa opolskiego, to nie tylko miejsce, w którym odbywa się festiwal, to także swoista historia dynamiki rozwoju.
Zajmuje powierzchnię 9412 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 106 osób/km2. Liczba mieszkańców 993 036.

Miasto studenckie

Zaniedbania minionych lat lub wręcz dekad odchodzą aktualnie w cień, gdyż miasto rozwija się wielokierunkowo. Przede wszystkim można śmiało powiedzieć, że Opole to na dzień dzisiejszy miasto typowo akademickie. Na terenie miasta znajdują się między innymi Uniwersytet Opolski i Politechnika.

Kultura i relaks

W Opolu znajdują się m.in. filharmonia i teatr im. Jana Kochanowskiego, czy ogród zoologiczny. Odbywają się tutaj także cykliczne imprezy. Osławiony już Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej i Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. W 2000 roku miasto otrzymało Honorową Plakietkę Rady Europy ze względu na otwartość na świat.

Turystyka

Dawna ulica Krakowska nie ma już w swoim kształcie niczego, co by mogło przypominać o przeszłości. Aktualnie biegnie tędy w kierunku dworca wyjątkowa promenada. Tak mijamy Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego na placu Wolności. Przechadzamy się dalej do kanału odrzańskiego tzw. Młynówki, którą zdobi piękny mostek w stylu secesyjnym. Druga strona Młynówki to malownicze pejzaże i odremontowane domy. Ta część zyskała miano opolskiej Wenecji.

Panorama Opola

Bezwzględną atrakcją jest zamek piastowski Wieża Piastowska na wyspie. Stąd jest najpiękniejszy widok na panoramę Opola. O samych zabytkach można by rozwodzić się w nieskończoność. Po prostu trzeba tu przyjechać i to wszystko zobaczyć na własne oczy. Niezapomniane wrażenia gwarantowane. Jak przyznają sami mieszkańcy Opola, lepszego miejsca do życia, nie można sobie wyobrazić.

W OPOLU...

WŁASNOŚĆ GRUNTÓW

W ogólnej powierzchni miasta największy udział mają grunty będące własnością osób fizycznych,
natomiast najmniej gruntów jest własnością gminy Opole.

Grunty należące do Skarbu Państwa obejmują powierzchnię ponad 2 168 ha, zajmując 22% obszaru miasta. Największa część tych gruntów znajduje się w Grudzicach i zajmuje 797 ha (64% obszaru – zdecydowana część powierzchni stanowią Lasy Państwowe).

Grunty należące do Gminy Opole stanowią 17% z obszarem 1 665 ha. Zdecydowana większość to okolice Nowej Wsi Królewskiej (279 ha) i Opola Śródmieście (307 ha) – ponad 30% obszaru. Nieco mniej terenu leży w Grudzicach (71 ha) i Wójtowej Wsi (31 ha).

Tereny należące do osób fizycznych to obszar 4 101 ha, czyli 43% całej powierzchni Opola. Mieszkania w zabudowie jednorodzinnej stanowią największy udział zwłaszcza w okolicach takich jak: Wójtowa Wieś (87%), Malina (79%), Gosławice (67%) i Wróblin (65%). Nieporównywalnie mało, bo zaledwie 8% stanowią grunty w obrębie Opole Śródmieście.

Wszystkie pozostałe niezdefiniowane kwestie dotyczące własności gruntów w mieście Opole.

W OPOLU...

PRZEZNACZENIE GRUNTÓW

Miasto leży po obu brzegach Odry, której długość przy granicach miasta liczy 20 km.
Teren Opola zajmuje powierzchnię 9412 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 106 osób/km2.

Jak przedstawia się struktura terenu jeśli chodzi o przeznaczenie?

Zdecydowanie najwięcej gruntów w Opolu przeznaczonych jest na grunty orne, bo aż 33,9 %. Prawie o połowę mniej zajmują grunty pod zabudowania – 18,4%. Następnymi pod względem wielkości obszaru są tereny zadrzewione, które zajmują 9,8 % całkowitej powierzchni Opola. Powierzchnia terenów zadrzewionych i lasów wynosi aż 1600 ha. Później mamy już tereny komunikacyjne – 9,1 % oraz parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej, które zajmują swoje 2,7 % obszaru miasta.

Grunty orne

34%

Grunty pod zabudowania

18%

Tereny zadrzewione

10%

Tereny komunikacyjne

9%

Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej

3%
WIĘKSZOŚĆ Z NAS MÓWIĄC OPOLE, MYŚLI FESTIWAL W OPOLU. JEDNAK MIASTO MA DO ZAOFEROWANIE ZNACZNIE WIĘCEJ.

JEST TO TAKŻE OŚRODEK PEŁEN ZABYTKÓW NAZYWANY PRZEZ SYMPATYKÓW OPOLSKĄ WENECJĄ.

TO TAKŻE SZEREG ATRAKCJI KULTURALNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ TUTAJ CYKLICZNIE.

TO PIĘKNE, ZADBANE ULICZKI I MALOWNICZE PEJZAŻE.
PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ MIASTO STUDENCKIE.