Badania okresowe – podstawowe informacje

14 października 2019 Aleksandra

Kodeks pracy – badania okresowe

Artykuł 229. Kodeksu pracy podaje, że wstępnym badaniom podlegają osoby przyjmowane do pracy. W przypadku absencji dłuższej niż 30 dni spowodowanej chorobą zatrudnieni muszą udać się na analizy kontrolne, aby potwierdzić zdolność do wykonywania zadań. Kodeks pracy wyróżnia jeszcze inny rodzaj badań, czyli badania okresowe. Kiedy należy je wykonać i czy są obowiązkowe?

Badania okresowe pracowników

Wszystkie badania lekarskie pracowników są obowiązkowe. Brak aktualnych analiz potwierdzających zdolność do pracy oznacza niedopuszczenie podwładnego do wypełniania obowiązków. Badania okresowe w pracy mają na celu sprawdzić, czy stan zdrowia zatrudnionego nie uległ pogorszeniu. Nie przeprowadzi ich internista lub doktor rodzinny. Może je wykonać jedynie lekarz medycyny pracy.

Badania okresowe – co ile się wykonuje?

Kiedy należy wykonać badania okresowe? Wszystko zależy od rodzaju pracy, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz warunków, w jakich pracuje. Termin analiz określa lekarz i wpisuje do zaświadczenia wydawanego zatrudnionemu. Orzeczenie lekarskie przechowywane jest w aktach pracowniczych. O terminie kolejnej wizyty u doktora najczęściej przypomina dział HR, który dostarcza pracownikowi skierowanie na kolejne badania. Okresowym badaniom lekarskim podlegają wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przy umowach cywilnoprawnych (umowie-zleceniu oraz umowie o dzieło) nie ma takiego obowiązku.

Badania okresowe a dzień wolny

Analizy kontrolne i okresowe powinny być wykonane w godzinach wypełniania obowiązków. Czas badań lekarskich wliczany jest do czasu pracy, dlatego zatrudnieni zachowują prawo do wynagrodzenia. Z reguły wizyta u lekarza nie trwa 8 godzin. Po zakończeniu analiz podwładni muszą wrócić do firmy. Inaczej absencja może zostać potraktowana jak nieusprawiedliwiona nieobecność, za którą nie przysługuje wypłata.

Badania okresowe – zakres

Zakres badań okresowych określa lekarz. Rodzaj analiz zależy między innymi od rodzaju pracy. Inaczej będzie wyglądała wizyta pracownika biurowego, a inaczej osoby, która wykonuje ciężką pracę fizyczną. Pracodawca, wystawiając skierowanie, powinien poinformować, jakie obowiązki pełni dana osoba oraz czy na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Badania okresowe – złe wyniki

Co zrobić, gdy badania okresowe wykazały przeciwwskazania do dalszego wypełniania obowiązków? Lekarz mający wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta może zlecić kolejne analizy. Jeśli okazało się, że zatrudniony nie jest w stanie wykonywać zadań, pracodawca musi go przenieść na inne stanowisko. W przypadku gdy podwładny nie zgadza się z wydanym przez lekarza orzeczeniem, ma prawo odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu.

Badania okresowe – Opole

Większość firm ma podpisaną umowę z konkretną placówką wykonującą badania z zakresu medycy pracy. Osoby pracujące w mniejszych miejscowościach, muszą czasami dojechać na analizy do większego miasta. Jeżeli badania okresowe odbywały się w innym mieście, np. w Opolu, to pracodawca pokrywa wszystkie koszty dojazdu na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych.

Comments (6)

  1. Avatar for Ela
    Ela

    Okresowe badania warto robić, nie tylko ze względu na Kodeks Pracy, ale przede wszystkim ze względu na zdrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *