Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74829

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca umysłowa o charakterze administracyjno – biurowym,


·      nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


·      zagrożenie naciskami grup przestępczych,


·      zagrożenie korupcją.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·      stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,


·      warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,


·      oświetlenie naturalne i sztuczne,


·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania przygotowawcze o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i w sprawach o przestępstwa, z ustawy o rachunkowości,
 • występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego oraz przygotowuje projekty zwyczajnych środków zaskarżenia,
 • nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe,
 • opracowuje i przekazuje informacje dotyczące realizowanych i zrealizowanych postepowań przygotowawczych i mandatowych. Informacje te są wykorzystywane w pracach planistycznych, sprawozdawczości oraz w ramach współpracy z innymi organami,
 • realizuje pomoc prawną zleconą przez inne organy postępowania przygotowawczego,
 • przekazuje do archiwum dokumenty będące w dyspozycji działu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstawowych programów użytkowych z zakresu obsługi biurowej komputera (pakiet Office)
 • Dobra znajomość przepisów prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego, zasad rachunkowości
 • Wysoka kultura osobista i profesjonalizm
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Operator wózka jezdniowego

Transport palet magazynowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą...

Zaopatrzeniowiec

Zamawianie materiałów i usług niezbędnych, analiza rynku, śledzenie trendów towarowych, analiza i selekcja ofert od dostawców, negocjowanie cen oraz warunków współpracy z kontrahentami. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: chiński,...

Specjalista ds. kadr

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych Wystawianie wymaganych...

Specjalista ds. Wdrożeń

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Wykonywanie analiz biznesowych Projektowanie rozwiązań IT Integracja rozwiązań IT miedzy różnymi obszarami przedsiębiorstwa Prowadzenie projektów wdrożeniowych Konfigurowanie systemu Oczekiwany profil kandydata:...