Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74639

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca w terenie,


·      zagrożenie korupcją,


·      permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      budynek pięciokondygnacyjny bez windy,


·      toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze,


·      przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych,


·      stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·      oświetlenie sztuczne i naturalne,


·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Zakres zadań

  • przeprowadza kontrolę podatkową u podatnika, płatnika lub inkasenta w celu ustalenia czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, analizuje posiadane przez podatnika dokumenty, prowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia stanu faktycznego, gromadzi materiał dowodowy w celu późniejszego wykorzystania go w postępowaniu podatkowym, dokumentuje czynności kontrolne, w tym sporządza protokół z kontroli
  • prowadzi postępowania podatkowe w celu wydania decyzji lub postanowień w sprawach podatkowych, prowadzi postępowania dowodowe w celu ustalenia stanu faktycznego, dokumentuje czynności dokonane w trakcie postępowania, w tym sporządza protokoły z przesłuchania świadków, oględzin itp., analizuje zgromadzony materiał dowodowy w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie, prawnopodatkowo analizuje protokoły z kontroli celem ustalania skutków podatkowych złożonych przez kontrolowanych korekt deklaracji
  • na bieżąco prowadzi wymaganą ewidencję/rejestr w celu zapewnienia kompletności danych w nich zgromadzonych oraz rzetelności sporządzanych na ich podstawie sprawozdań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość przepisów ustaw w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych, Ordynacji Podatkowej, ustawy o rachunkowości
  • Umiejętność redagowania pism urzędowych
  • Znajomość pakietu Microsoft Office lub Open Office
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Umiejętność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Młodszy operator maszyny pomiarowej 3D (CMM)

obsługa współrzędnościowej maszyny pomiarowej w laboratorium metrologicznym, współpraca przy wykonywaniu pomiarów geometrycznych, optycznych oraz pomiarów innych charakterystyk detali na zgodność z rysunkiem technicznym, wykonywanie raportów z pomiarów i...

Kierownik Robót (kubatura / przemysł)

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Pełnienie obowiązków kierownika robót zgodnie z prawem budowlanym Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót Przestrzeganie przepisów BHP...

Specjalista ds. Obsługi Klienta (język słoweński)

Czym będziesz się zajmować? Profesjonalną rozmową z Klientami zagranicznymi (infolinia przychodząca), Odpowiadaniem na pytania Klientów, Udzielaniem informacji Klientom, Doradztwem oraz badaniem potrzeb w zakresie oferowanych produktów, Obsługą...

Automatyk

Szukasz nowych możliwości? Nie boisz się wyzwań? To właśnie Ciebie szukamy! Zadzwoń nawet jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań, wyślij swoją aplikację lub napisz sms: o treści PRACA, a oddzwonimy do Ciebie: +48607910159. Do obowiązków osoby na...