Praca: Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74307

Warunki pracy

1. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych prowadzenie, kontroli.


2. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.


3. Permamentna obługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji ).


4. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w ramach II instancji;
 • Przeprowadza kontrole zewnętrzne;
 • Przygotowuje decyzje II instancji w sprawach związanych z ustalaniem odszkodowania według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości;
 • Przygotowuje decyzje II instancji w sprawach określonych w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • Przygotowuje rozstrzygnięcia administracyjne organu wyższego stopnia w przedmiocie zażalenia na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez starostę bądź ponaglenia;
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w celu uwłaszczenia spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Rozpatruje skargi na jednostki samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa
 • Obsługuje klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informuje o konieczności podjęcia określonych działań;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • zna ustawę o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • zna Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • zna ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • zna ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
 • Zna przepisy regulujące kwestie przejmowania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa
 • zna ustawę o kontroli w administracji rządowej
 • zna Kodeks postępowania administracyjnego;
 • zna ustawę o służbie cywilnej
 • zna ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • posiada umiejętności stosowania prawa w praktyce
 • posiada umiejętności analitycznego myślenia
 • posiada umiejętności rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • ma otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • posiada umiejętności korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego
 • posiada umiejętności pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Kierownik Placu Drewna

  Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć m.in.: Organizacja składowania i rotacji surowca drzewnego; Zarządzanie i organizacja pracy podległych pracowników przyjęcia surowca i placu drewna; Nadzór nad procesem przyjęcia surowca drzewnego, biomasy i...

  Zastępca Głównej Księgowej

  OPIS STANOWISKA: Odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań i kontrola płynności finansowej; Kalkulacja podatku dochodowego; Sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych; Kontrola kosztów stałych; Kontrola naliczania, księgowanie i...

  2D Graphics Designer (Digital Painting)

  Osoba zatrudniona na stanowisku Grafik 2D będzie współodpowiedzialna za opracowanie koncepcji wizualizacji gier na podstawie przedstawionych założeń projektowych od etapu początkowych szkiców do etapu ostatnich szlifów produktu końcowego. Oczekiwane...

  Account Manager

  Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii . Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i usług przypisanym klientom,...