Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 73968

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca o charakterze administracyjno-biurowym,


·      zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·      warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi wejściowe rozsuwane automatycznie, winda oraz możliwość zapewnienia asysty osobom niepełnosprawnym przez pracowników izby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 77 454 00 67 do 70 lub 77 440 32 38, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze,


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,


·      oświetlenie naturalne i sztuczne,


·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • komunikuje i edukuje osoby zaangażowane o procesie adaptacji/wdrożenia pracowników/funkcjonariuszy oraz zasadach przebiegu służby przygotowawczej, nadzoruje przebieg służby przygotowawczej oraz adaptacji/wdrożenia pracowników/funkcjonariuszy,
 • informuje pracowników/funkcjonariuszy oraz kadrę kierowniczą wszystkich szczebli o rozpoczęciu procesu badania satysfakcji, operacyjnie nadzoruje przebieg badania w jednostce oraz podejmuje działania zmierzające do dotrzymania wyznaczonych terminów, wspiera merytorycznie pracowników/funkcjonariuszy w procesie badania – odpowiada na pytania i wątpliwości,
 • dokonuje analizy wyników badania satysfakcji w jednostce w kontekście budowania pożądanego wizerunku pracodawcy oraz motywacji, przygotowuje komunikaty nt. wyników badania i publikuje je w przyjętych kanałach komunikacji, przygotowuje materiały komunikacyjne dla kadry kierowniczej,
 • monitoruje jakość komunikacji kierowanej przez kadrę kierowniczą jednostki dla pracowników/funkcjonariuszy, opracowuje lokalny kalendarz komunikacji, przygotowuje i realizuje komunikację z poziomu jednostki zgodnie z kalendarzem,
 • planuje, opracowuje i realizuje komunikację dotyczącą wartości organizacji i jej zasad etycznych, przygotowuje materiały komunikacyjne dla kadry kierowniczej, koordynuje pracę Komisji ds. Zapobiegania Zjawiskom Niepożądanym, planuje i realizuje działania w zakresie przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym,
 • komunikuje i promuje wydarzenia wewnętrzne i integracyjne, doradza w zakresie wykorzystania narzędzi i kanałów komunikacji w działaniach związanych z budowaniem wizerunku jednostki na rynku pracy,
 • udziela odpowiedzi na skargi i roszczenia pracowników/funkcjonariuszy, prowadzi od strony formalnej proces negocjacji z Partnerem Społecznym,
 • dokonuje pomiaru oraz oceny efektywności lokalnych działań Zarządzania Zasobami Ludzkimi z zakresu adaptacji/służby przygotowawczej oraz komunikacji wewnętrznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość prawa pracy i przepisów regulujących działalność Związków Zawodowych, znajomość aktów normatywnych obowiązujących w KAS
 • Znajomość narzędzi i zasad budowania komunikacji wewnętrznej oraz narzędzi badania opinii/satysfakcji
 • Znajomość narzędzi adaptacji pracowników/funkcjonariuszy
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność,
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka obcego (udokumentowana certyfikatem).
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

2D Graphics Designer (Digital Painting)

Osoba zatrudniona na stanowisku Grafik 2D będzie współodpowiedzialna za opracowanie koncepcji wizualizacji gier na podstawie przedstawionych założeń projektowych od etapu początkowych szkiców do etapu ostatnich szlifów produktu końcowego. Oczekiwane...

Account Manager

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii . Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i usług przypisanym klientom,...

SPC Export Sales Representative

OPIS STANOWISKA: Budowanie i rozwój sieci sprzedaży produktów SPC na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii w oparciu o współpracę z partnerami handlowymi; Analiza rynku i bieżące monitorowanie działań konkurencji; Organizacja spotkań, przygotowywanie...

Executive Asisstant

YOUR TASKS: Assisting the CEO with daily administrative duties and a broad variety of administrative tasks including managing an active calendar of appointments; arranging complex and detailed travel plans, itineraries and agendas; Ensuring efficient and professional...