Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 79992

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. Praca wymagająca koncentracji. Współpraca z Urzędami Skarbowymi, Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Narodowym Bankiem Polskim, komornikami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kompletuje i dekretuje dokumenty w celu prawidłowego wprowadzenia operacji gospodarczej do programu księgowego oraz uregulowania zobowiązań w stosunku do kontrahentów oraz pracowników,
 • Przygotowywuje przelewy za pomocą komputerowego systemu bankowego w celu zatwierdzenia i uregulowania zobowiązań finansowych,
 • Pobiera z banku i wpłaca gotówkę do kasy Inspektoratu w celu rozliczenia powstałych zobowiązań lub należności oraz sporządza raporty kasowych w celu udokumentowania dokonanych czynności finansowych,
 • Ewidencjonuje nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych przez pracowników wydziałów kontrolnych oraz sporządza sprawozdania w tym zakresie w celu rzetelnego i terminowego rozliczania dochodów budżetowych,
 • Dokonuje bieżących zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych, sprzętu biurowego oraz prowadzi codzienną obsługę biurową wszystkich komórek Inspektoratu w celu zapewnienia im niezbędnego zaopatrzenia w materiały biurowe, druki, sprzęt biurowy i środki czystości,
 • Dokonuje terminowych przeglądów w zakresie eksploatacji budynków i mienia Inspektoratu (pojazdy i sprzęt biurowy), wzywanie serwisów do zgłaszanych awarii i usterek, współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizowanych zadań oraz przestrzeganie zapisów zawartych w obowiązujących umowach,
 • Nalicza ekwiwalent za używanie przez pracowników w czasie kontroli własnej odzieży i obuwia w celu ich wypłaty zgodnie ze stawkami ustalonymi w przepisach wewnętrznych,
 • Wspomagająco wprowadza dane do komputerowego systemu finansowo – księgowego z zadekretowanych dokumentów w celu zapewnienia kompletności i aktualności księgowej bazy danych oraz przygotowuje dane finansowe w celu sporządzenia sprawozdań dla odpowiednich jednostek zewnętrznych,
 • Wspomagająco prowadzi rejestr dochodów budżetowych według dłużników i egzekwuje terminowego regulowania należności budżetowych,
 • Obsługuje sekretariat ( w zastępstwie).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw:
 • o finansach publicznych,
 • o rachunkowości,
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ordynacji podatkowej,
 • znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej oraz szczegółowych zasad rachunkowości i planów kont dla jednostek budżetowych.
 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Desktop Analyst/Consultant with Portuguese

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online What do you need to start? Team player with ability to work under pressure Fluency in English and Portuguese mandatory Flexible to work in Shifts (24x7) Must...

  Pracownik produkcji

  Do Twoich zadań będzie należało: montowanie drobnych elementów osadzanie drobnych części na końcówkach kabli, wstępne sprawdzanie jakości utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy wykonywanie powierzonych zadań z zachowaniem standardów...

  Doradca klienta sektora artykułów przemysłowych

  lubisz ludzi, działasz odpowiedzialnie, wolisz, gdy ’ciągle coś się dzieje’, dobrze organizujesz swoją pracę. wykonujesz różnorodne prace - u nas każdy dzień jest inny, dbasz o wygląd sklepu i dostępność produktów na półkach, zapewniasz komfort...

  Doradca Ubezpieczeniowy

  Realną możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych Klientów Przychód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny system prowizyjny (wynagrodzenie w przedziale 3200 - 10000 zł brutto) Ubezpieczenie grupowe...