Praca: Wizytator

Kuratorium Oświaty w Opolu
Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 73750

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym nieprzystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowiska pracy usytuowane są na I piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole i wspomaga przedszkola, szkoły oraz placówki, realizowane w trybie planowanych lub doraźnych działań.
 • Monitoruje pracę przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ustalonym przez MEN.
 • Prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.
 • Opiniuje arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Rozpatruje skargi i wnioski sygnalizujące nieprawidłowości w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz funkcjonowania szkół.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w uczelni i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa
 • Komunikatywność
 • Umiejętności organizacyjne
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy na komputerze z wykorzystaniem pakietu MS Office i pracy w sieci
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Operator wózka jezdniowego

Transport palet magazynowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą...

Zaopatrzeniowiec

Zamawianie materiałów i usług niezbędnych, analiza rynku, śledzenie trendów towarowych, analiza i selekcja ofert od dostawców, negocjowanie cen oraz warunków współpracy z kontrahentami. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: chiński,...

Specjalista ds. kadr

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych Wystawianie wymaganych...

Specjalista ds. Wdrożeń

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Wykonywanie analiz biznesowych Projektowanie rozwiązań IT Integracja rozwiązań IT miedzy różnymi obszarami przedsiębiorstwa Prowadzenie projektów wdrożeniowych Konfigurowanie systemu Oczekiwany profil kandydata:...