Praca: Technik ds. drogownictwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Technik ds. drogownictwa
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 78732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- wysiłek fizyczny,


- praca w terenie,


- praca w trudnych warunkach środowiskowych,


- wyjazdy służbowe,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych, warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
-   praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.


 

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych,
 • przygotowuje materiały do opracowania wyników z przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych przez Oddział zadaniach,
 • pobiera, transportuje i przygotowuje próby laboratoryjne,
 • kontroluje i konserwuje sprzęt pomiarowy,
 • współpracuje z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań,
 • przyjmuje, rejestruje i prawidłowo przechowuje próby laboratoryjne,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Konsultant ds. Sprzedaży w salonie Orange

Dołącz do nas, jeśli: jesteś osobą komunikatywną i chcesz pracować z ludźmi chcesz poznawać tajniki sprzedaży i chcesz się uczyć od najlepszych rozwój jest dla Ciebie ważny angażujesz się w to co robisz i podejmujesz inicjatywę masz ukończoną...

Regular Java Developer

praca nad ciekawym projektem IoT współpraca z innymi członkami zespołu minimum 3 letnie doświadczenie z Java dobra znajomość: Java 8 SQL Hibernate/ Spring idealnie jeśli masz również doświadczenie w Scala/Python/Perl czy Lua język angielski na poziomie B2

Nauczyciel / Korepetytor

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...

Mechanik / Elektromechanik

Zadania: Naprawy, remonty, konserwacje: samochodów ciężarowych, ładowarek, żurawi samojezdnych, wózków widłowych Bieżące usuwanie awarii i usterek Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu Wymagania: Wykształcenie mechaniczne Doświadczenie w pracy na...