Praca: Technik ds. drogownictwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Technik ds. drogownictwa
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74400

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- wysiłek fizyczny,


- praca w terenie,


- praca w trudnych warunkach środowiskowych,


- wyjazdy służbowe,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych, warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
-   praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.


 

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych,
 • przygotowuje materiały do opracowania wyników z przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych przez Oddział zadaniach,
 • pobiera, transportuje i przygotowuje próby laboratoryjne,
 • kontroluje i konserwuje sprzęt pomiarowy,
 • współpracuje z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań,
 • przyjmuje, rejestruje i prawidłowe przechowuje próby laboratoryjne,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Młodszy operator maszyny pomiarowej 3D (CMM)

obsługa współrzędnościowej maszyny pomiarowej w laboratorium metrologicznym, współpraca przy wykonywaniu pomiarów geometrycznych, optycznych oraz pomiarów innych charakterystyk detali na zgodność z rysunkiem technicznym, wykonywanie raportów z pomiarów i...

Kierownik Robót (kubatura / przemysł)

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Pełnienie obowiązków kierownika robót zgodnie z prawem budowlanym Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót Przestrzeganie przepisów BHP...

Specjalista ds. Obsługi Klienta (język słoweński)

Czym będziesz się zajmować? Profesjonalną rozmową z Klientami zagranicznymi (infolinia przychodząca), Odpowiadaniem na pytania Klientów, Udzielaniem informacji Klientom, Doradztwem oraz badaniem potrzeb w zakresie oferowanych produktów, Obsługą...

Automatyk

Szukasz nowych możliwości? Nie boisz się wyzwań? To właśnie Ciebie szukamy! Zadzwoń nawet jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań, wyślij swoją aplikację lub napisz sms: o treści PRACA, a oddzwonimy do Ciebie: +48607910159. Do obowiązków osoby na...