Praca: Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 75602

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji)

Zakres zadań

 • Przygotowuje decyzje administracyjne, w tym w ramach II instancji i trybów nadzwyczajnych , w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte po drogi publiczne;
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowle przeciwpowodziowe bądź linie kolejowe;
 • Przygotowuje część decyzji administracyjnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w przedmiocie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości;
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad albo Zarządu Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz inwestora w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • obsługuje klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjecie określonych działań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomości
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym;
 • znajomość ustawy: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidzianych
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Account Manager ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych

  Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: Stały dochód podstawowy plus jeden z najkorzystniejszych systemów premiowych na rynku (bez limitu) Ubezpieczenie grupowe i kartę Benefit Systems Samochód służbowy, kartę flotową, laptop, telefon komórkowy,...

  Account Manager ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych

  Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: Stały dochód podstawowy plus jeden z najkorzystniejszych systemów premiowych na rynku (bez limitu) Ubezpieczenie grupowe i kartę Benefit Systems Samochód służbowy, kartę flotową, laptop, telefon komórkowy,...

  Programista PLC - Automatyk

  Twoje obowiązki: Programowanie sterowników PLC oraz tworzenie systemów wizualizacji SCADA/HMI, Modyfikacja i optymalizacja systemów sterowania istniejących linii produkcyjnych w obrębie zakładów Grupy, Uruchamianie linii produkcyjnych w obrębie zakładów...

  Account Manager

  Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...