Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 75640

Warunki pracy

- Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów), - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - stres związany z pracą pod presją czasu, - obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z prawidłowym i terminowym sporządzaniem list płac, dekretowanie poszczególnych dokumentów, terminowe dokonywanie potrąceń sądowych, komorniczych oraz pochodzących od innych, uprawnionych w tym zakresie instytucji.
 • Comiesięczne rozliczanie podatku zryczałtowanego oraz dochodowego od osób fizycznych, coroczne uzgadnianie i wystawianie druków PiT.
 • Comiesięczne rozliczanie składek ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz funduszu pracy.
 • Dokonywanie rozliczeń dodatkowych należności, naliczanie nagrody rocznej, wypełnianie stosownej dokumentacji dotyczącej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w związku z przyjęciem, zwolnieniem lub przeniesieniem do innej jednostki.
 • Obsługa systemu informatycznego System Wspomagania Obsługi Policji ( SWOP ),prowadzenie manualne kart uposażeń i wynagrodzeń z comiesięcznym zapisem dokonywanych wypłat wszelkich należności.
 • Dokonywanie naliczeń świadczeń rocznych – art.117 ustawy o Policji, przysługujących zwolnionym funkcjonariuszom.
 • Wystawianie na żądanie funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i urzędów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędnej dokumentacji płacowej. Wystawianie na żądanie obecnych i byłych funkcjonariuszy oraz pracowników, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ( druk ZUS Rp-7 ) z całego okresu zatrudnienia.
 • Dokonywanie naliczeń należności płatnych z innych funduszy : tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, fundusz ubezpieczenia grupowego PZU Życie SA, fundusz socjalny dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin, realizacja wydatków pochodzących ze środków PUP oraz gminnych przeznaczonych na realizację przez Policję dodatkowych zadań.
 • Archiwizacja dokumentacji płacowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w komórkach płacowo-kadrowych
 • Skrupulatność, dokładność, asertywność, rzetelność, kreatywność, umiejętność konsultowania, przekonywania i argumentowania.
 • Działanie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Znajomość obliczania płac.
 • Umiejętność interpretacji przepisów dodatkowych, prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń oraz pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa Microsoft Office oraz Płatnika,
 • znajomość zagadnień z zakresu naliczania płac, rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP,
 • znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dotyczących rozliczania płac pracowników i funkcjonariuszy,
 • Obsluga specjalistycznych programów komputerowych (SWOP, Płatnik)
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Account Manager ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych

Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: Stały dochód podstawowy plus jeden z najkorzystniejszych systemów premiowych na rynku (bez limitu) Ubezpieczenie grupowe i kartę Benefit Systems Samochód służbowy, kartę flotową, laptop, telefon komórkowy,...

Account Manager ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych

Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: Stały dochód podstawowy plus jeden z najkorzystniejszych systemów premiowych na rynku (bez limitu) Ubezpieczenie grupowe i kartę Benefit Systems Samochód służbowy, kartę flotową, laptop, telefon komórkowy,...

Programista PLC - Automatyk

Twoje obowiązki: Programowanie sterowników PLC oraz tworzenie systemów wizualizacji SCADA/HMI, Modyfikacja i optymalizacja systemów sterowania istniejących linii produkcyjnych w obrębie zakładów Grupy, Uruchamianie linii produkcyjnych w obrębie zakładów...

Account Manager

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...