Praca: Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74677

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (zarówno z cudzoziemcami, jak i obywatelami polskimi)

 • kontakty z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji, z pracownikami urzędów gmin

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w zakresie wpisów zaproszeń do ewidencji zaproszeń
 • drukuje zaproszenia wpisane do ewidencji zaproszeń
 • prowadzi postępowania w zakresie wydania lub wymiany karty pobytu do wszystkich rodzajów zezwoleń pobytowych
 • przygotowuje wyciągi z wniosków
 • wprowadza dane do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”
 • ustala niezbędne informacje dotyczące zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami w stosunku do cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawach wydania zaproszenia;
 • sporządza sprawozdania i statystyki z zakresu prowadzonych spraw i postępowań;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych;
 • znajomość ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce; umiejętność analitycznego myślenia; umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych; komunikatywność rzetelność i samodzielność; umiejętność współpracy z innymi pracownikami; dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z sytemu informatycznego Pobyt
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość: języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego; poziom: komunikatywny
 • Znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
 • Znajomość ustawy o ewidencji ludności
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Młodszy operator maszyny pomiarowej 3D (CMM)

obsługa współrzędnościowej maszyny pomiarowej w laboratorium metrologicznym, współpraca przy wykonywaniu pomiarów geometrycznych, optycznych oraz pomiarów innych charakterystyk detali na zgodność z rysunkiem technicznym, wykonywanie raportów z pomiarów i...

Kierownik Robót (kubatura / przemysł)

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Pełnienie obowiązków kierownika robót zgodnie z prawem budowlanym Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót Przestrzeganie przepisów BHP...

Specjalista ds. Obsługi Klienta (język słoweński)

Czym będziesz się zajmować? Profesjonalną rozmową z Klientami zagranicznymi (infolinia przychodząca), Odpowiadaniem na pytania Klientów, Udzielaniem informacji Klientom, Doradztwem oraz badaniem potrzeb w zakresie oferowanych produktów, Obsługą...

Automatyk

Szukasz nowych możliwości? Nie boisz się wyzwań? To właśnie Ciebie szukamy! Zadzwoń nawet jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań, wyślij swoją aplikację lub napisz sms: o treści PRACA, a oddzwonimy do Ciebie: +48607910159. Do obowiązków osoby na...