Praca: Starszy inspektor

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74021

Warunki pracy

 

  • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym - praca z dokumentami i przy komputerze.

 

  • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

  • Budynek wielokondygnacyjny nie jest dostosowany do pracy osób niepełnosprawnych (brak wind i podjazdów) 

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu komendanta miejskiego
 • Prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej
 • Organizowanie systemu i koordynacji kontroli komórek organizacyjnych komendy miejskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy biurowej/administracji

 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej dla komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej z 25 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. MSW z 2013r. poz. 27).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Operator wózka jezdniowego

Transport palet magazynowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą...

Zaopatrzeniowiec

Zamawianie materiałów i usług niezbędnych, analiza rynku, śledzenie trendów towarowych, analiza i selekcja ofert od dostawców, negocjowanie cen oraz warunków współpracy z kontrahentami. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: chiński,...

Specjalista ds. kadr

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych Wystawianie wymaganych...

Specjalista ds. Wdrożeń

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Wykonywanie analiz biznesowych Projektowanie rozwiązań IT Integracja rozwiązań IT miedzy różnymi obszarami przedsiębiorstwa Prowadzenie projektów wdrożeniowych Konfigurowanie systemu Oczekiwany profil kandydata:...