Praca: Starszy inspektor

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74021

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym - praca z dokumentami i przy komputerze.

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek wielokondygnacyjny nie jest dostosowany do pracy osób niepełnosprawnych (brak wind i podjazdów)


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu komendanta miejskiego
 • Prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej
 • Organizowanie systemu i koordynacji kontroli komórek organizacyjnych komendy miejskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy biurowej/administracji
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej dla komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej z 25 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. MSW z 2013r. poz. 27).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Kierownik Placu Drewna

  Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć m.in.: Organizacja składowania i rotacji surowca drzewnego; Zarządzanie i organizacja pracy podległych pracowników przyjęcia surowca i placu drewna; Nadzór nad procesem przyjęcia surowca drzewnego, biomasy i...

  Zastępca Głównej Księgowej

  OPIS STANOWISKA: Odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań i kontrola płynności finansowej; Kalkulacja podatku dochodowego; Sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych; Kontrola kosztów stałych; Kontrola naliczania, księgowanie i...

  2D Graphics Designer (Digital Painting)

  Osoba zatrudniona na stanowisku Grafik 2D będzie współodpowiedzialna za opracowanie koncepcji wizualizacji gier na podstawie przedstawionych założeń projektowych od etapu początkowych szkiców do etapu ostatnich szlifów produktu końcowego. Oczekiwane...

  Account Manager

  Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii . Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i usług przypisanym klientom,...