Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 73781

Warunki pracy

- Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów).


 

Zakres zadań

 • Wykonuje bieżące naprawy sprzętu i urządzeń łączności w razie ich awarii lub uszkodzeń oraz rozlicza się z pobranych do tego celu części i materiałów.
 • Pełni obowiązki dyżurnego Wojewódzkiego Węzła Łączności.
 • Utrzymuje w sprawności i pełni nadzór na urządzeniami komunikacyjnymi Wojewódzkiego Węzła Łączności oraz telefonią IP.
 • Sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu i systemu monitoringu wizyjnego KWP w Opolu.
 • Obsługuje i sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wideokonferencyjnego KWP w Opolu.
 • Bierze czynny udział w pracach projektowych i wdrożeniach nowych rozwiązań IT, opracowywaniu przedsięwzięć i programów organizacyjno-użytkowych na modernizację funkcjonujących systemów teleinformatycznych oraz niezbędnej dokumentacji wymaganej przy realizacji zakupów, a także zamówień w ramach wewnętrznych KWP w Opolu i ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Przyjmuje, wydaje i dokonuje segregacji przesyłek poczty specjalnej oraz prowadzi związaną z tym dokumentację.
 • Administruje procesem taryfikacji w systemach komunikacyjnych KWP w Opolu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w branży telekomunikacyjnej
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego "E" uprawniającego do zajmowania się eksploatacyjną urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1KV.
 • Obsługa programów komputerowych Windows, Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie Prawa jazdy kat. "B".
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Referent ds. realizacji i rozliczeń szkoleń oraz projektów

- obsługa administracyjna realizowanych szkoleń i projektów,- obsługa administracyjno-kadrowa, w tym rozliczanie czasu pracy pracowników realizujących usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i inne u podopiecznych,- obsługa programu komputerowego wspierającego...

Kierowca samochodu dostawczego

Ważną kwestią jest też dobra znajomość branży transportowo-spedycyjnej oraz bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego. Dane stanowisko wymaga znajomości języka rosyjskiego, ponieważ w naszej firmie większość pracowników będzie posługiwać się...

Kelner

Obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Kontroler jakości

Ocenia wyrób gotowy zgodnie ze specyfikacja, prowadzenie zapisów z kontroli wyrobów gotowych, w przypadku niezgodności czasowo zatrzymuje daną partię wypieczonego wyrobu i powiadamia Kierownika działu jakości i Kierownika produkcji, Wymagania konieczne:...