Praca: Specjalista

Kuratorium Oświaty w Opolu
Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 78908

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację i ewidencję analityczną środków trwałych.
 • Rozlicza koszty podróży służbowych.
 • Prowadzi bieżącą obsługę budżetu w układzie zadaniowym.
 • Kompletuje i weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym dowody księgowe.
 • Sporządza okresową sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z realizacją zadań w zakresie finansowo-księgowym
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie przeszkolenia w zakresie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
 • umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa
 • umiejętności organizacyjne
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Magister Farmacji [rekrutacja prowadzona online]

Poszukujemy Magistra Farmacji na cały etat oraz dodatkowe godziny! Obowiązki: obsługa pacjentów na najwyższym poziomie sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept zamawianie towaru...

Ślusarz

Od kandydatów do pracy na tym stanowisku oczekujemy: co najmniej 2-letniego doświadczenia, wykształcenia zawodowego/średnie techniczne, umiejętności czytania rysunku technicznego, znajomości zasad budowy precyzyjnych maszyn i urządzeń doświadczenia w...

Operator Linii Produkcyjnej

Zakres obowiązków: obsługa linii produkcyjnej: produkcja płytek przy zachowaniu wszelkich wymaganych norm jakościowych oraz przestrzeganiu obowiązujących zasad i przepisów, kontrola jakości produkowanego wyrobu na każdym etapie produkcji zgodnie z...

Operator Linii Produkcyjnej

Zakres obowiązków: obsługa linii produkcyjnej: produkcja płytek przy zachowaniu wszelkich wymaganych norm jakościowych oraz przestrzeganiu obowiązujących zasad i przepisów, kontrola jakości produkowanego wyrobu na każdym etapie produkcji zgodnie z...