Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 73784

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy - komputer.


Lokalizacja biura - II piętro.


Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości,brak odpowiednio dostosowanych toalet.


Zagrożenie korupcją


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych(spoza administracji np. obywalete, przedsiębiorstwa)


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.

Zakres zadań

 • Realizacja zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zakupów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu na dostawy, usługi i roboty budowlane, na podstawie złożonych i zatwierdzonych zapotrzebowań oraz prowadzenie rejestru zakupów.
 • Ewidencjonowanie zakupów w elektronicznym programie „Rozrachunki”.
 • Rozliczanie zrealizowanych zapotrzebowań na koniec każdego miesiąca.
 • Sporządzanie różnego rodzaju zestawień z zakresu zamówień publicznych na potrzeby jednostki.
 • Sporządzanie projektów pism, decyzji, wniosków, regulaminów.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
 • Prowadzanie Kancelarii Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 • Obsługa programu ESOD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku wymagającym samodzielnego podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  2D Graphics Designer (Digital Painting)

  Osoba zatrudniona na stanowisku Grafik 2D będzie współodpowiedzialna za opracowanie koncepcji wizualizacji gier na podstawie przedstawionych założeń projektowych od etapu początkowych szkiców do etapu ostatnich szlifów produktu końcowego. Oczekiwane...

  Account Manager

  Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii . Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i usług przypisanym klientom,...

  SPC Export Sales Representative

  OPIS STANOWISKA: Budowanie i rozwój sieci sprzedaży produktów SPC na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii w oparciu o współpracę z partnerami handlowymi; Analiza rynku i bieżące monitorowanie działań konkurencji; Organizacja spotkań, przygotowywanie...

  Executive Asisstant

  YOUR TASKS: Assisting the CEO with daily administrative duties and a broad variety of administrative tasks including managing an active calendar of appointments; arranging complex and detailed travel plans, itineraries and agendas; Ensuring efficient and professional...