Praca: Specjalista ds. płac

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Specjalista ds. płac
Miejsce pracy: Opole
Numer: StPr/21/1532
OBOWIĄZKI:
•Kompletowanie dokumentacji do wypłat wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.•Sporządzanie list płac i list zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników szkoły na podstawie dokumentów źródłowych.•Powadzenie kart wynagrodzeń pracowników.•Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków wypłacanych z ZUS.•Bieżące rozliczanie składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych i pozostałych obciążeń.•Sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych dot. wynagrodzeń.•Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.•Obsługa Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w części dotyczącej płac.•Sporządzanie i elektroniczne przekazywanie deklaracji i informacji do PFRON.•Wykonywanie sprawozdań i raportów z wykonania budżetu w zakresie wynagrodzeń.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: Obsługa oprogramowania PŁATNIK
Uprawnienia: Obsługa oprogramowania MS EXCEL
Uprawnienia: Obsługa kadrowo-płacowa


Wymagania inne:

[Inne] : •Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, płac i zasiłków, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o podatku od towarów i usług.•Dobra organizacja pracy, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.Termin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie , lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza, ul. Koszyka 21, 45-720 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem Nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 10.06.2021r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl oraz Szkolnym Biuletynie Informacji Publicznej http://psp14opole.bip.gov.pl/.

Miejsce pracy:

Opole


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 050 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w OpoluNAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Konsultant ds. Sprzedaży w salonie Orange

Dołącz do nas, jeśli: jesteś osobą komunikatywną i chcesz pracować z ludźmi chcesz poznawać tajniki sprzedaży i chcesz się uczyć od najlepszych rozwój jest dla Ciebie ważny angażujesz się w to co robisz i podejmujesz inicjatywę masz ukończoną...

Regular Java Developer

praca nad ciekawym projektem IoT współpraca z innymi członkami zespołu minimum 3 letnie doświadczenie z Java dobra znajomość: Java 8 SQL Hibernate/ Spring idealnie jeśli masz również doświadczenie w Scala/Python/Perl czy Lua język angielski na poziomie B2

Nauczyciel / Korepetytor

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...

Mechanik / Elektromechanik

Zadania: Naprawy, remonty, konserwacje: samochodów ciężarowych, ładowarek, żurawi samojezdnych, wózków widłowych Bieżące usuwanie awarii i usterek Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu Wymagania: Wykształcenie mechaniczne Doświadczenie w pracy na...