Praca: Samodzielny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 121222

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, niszczarka). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z  pracownikami innych urzędów.  Krajowe wyjazdy służbowe. Zagrożenie naciskami grup przestępczych oraz korupcją. Stres związany z terminowością wykonywania zadań.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, kompletuje, sprawdza, dekretuje i księguje (w układzie zadaniowym) dokumenty księgowe oraz je ewidencjonuje w systemie komputerowym
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową, bankową i kasową, w tym przygotowuje polecenia przelewu oraz obsługuje system TREZOR
 • Opracowuje zestawienia (miesięczne i kwartalne) Zestawienie Wydatków Osobowych oraz materiały do Wniosku o płatność i przekazuje do Koordynatora skany tych dokumentów
 • Bierze udział w okresowej sprawozdawczości
 • Przygotowuje imienne listy pracowników do dofinansowania ze środków unijnych na podstawie zatwierdzonych opisów stanowisk pracy oraz oświadczeń o kwalifikowalności stanowisk pracy
 • Opracowuje zestawienia wydatków osobowych, w tym przygotowuje potrzebną do tego dokumentacje
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, po zatwierdzeniu przez upoważnione osoby
 • Sporządza dokumenty dotyczące planowania i wykonania budżetu środków unijnych oraz jego zmiany

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości lub księgowości i obsługi projektów

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i księgowości
 • Znajomość ustaw o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel (tworzenie zestawień i tabel rozliczeniowych)
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, terminowość
 • Nieposzlakowana opinia - wymagane pisemne oświadczenie kandydata
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Lekarz Stomatolog

Centrum Ambasada Uśmiechu Medicover w Opolu W Centrum Ambasada Uśmiechu Medicover, to Ty wybierasz obszar, którym się zajmujesz: ortodoncja (aparaty stałe, ruchome, Invisalign), pedodoncja, stomatologia zachowawcza. Pracując w naszym Zespole, otrzymasz:...

Doradca Klienta

Lubisz handel, koszach pracę z ludźmi i angażujesz się w wykonywaną przez siebie pracę? Pragniesz zmian, wyzwań i chcesz pracować w największej sieci handlowej w Polsce AGD/IT/RTV? Na start otrzymasz: umowę bez okresu próbnego - docenimy Twoją pracę...

Pracownik Kontroli Jakości

kontrola produktu pod względem jakości sprawdzanie parametrów wykonanych profili sprawdzanie reklamacji od klienta wprowadzanie danych do systemu posługiwanie się kątownikiem , suwmiarką, twardościomierzem umiejętność pracy w zespole mile widziane...