Praca: Samodzielny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 121222

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, niszczarka). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z  pracownikami innych urzędów.  Krajowe wyjazdy służbowe. Zagrożenie naciskami grup przestępczych oraz korupcją. Stres związany z terminowością wykonywania zadań.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, kompletuje, sprawdza, dekretuje i księguje (w układzie zadaniowym) dokumenty księgowe oraz je ewidencjonuje w systemie komputerowym
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową, bankową i kasową, w tym przygotowuje polecenia przelewu oraz obsługuje system TREZOR
 • Opracowuje zestawienia (miesięczne i kwartalne) Zestawienie Wydatków Osobowych oraz materiały do Wniosku o płatność i przekazuje do Koordynatora skany tych dokumentów
 • Bierze udział w okresowej sprawozdawczości
 • Przygotowuje imienne listy pracowników do dofinansowania ze środków unijnych na podstawie zatwierdzonych opisów stanowisk pracy oraz oświadczeń o kwalifikowalności stanowisk pracy
 • Opracowuje zestawienia wydatków osobowych, w tym przygotowuje potrzebną do tego dokumentacje
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, po zatwierdzeniu przez upoważnione osoby
 • Sporządza dokumenty dotyczące planowania i wykonania budżetu środków unijnych oraz jego zmiany

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości lub księgowości i obsługi projektów

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i księgowości
 • Znajomość ustaw o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel (tworzenie zestawień i tabel rozliczeniowych)
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, terminowość
 • Nieposzlakowana opinia - wymagane pisemne oświadczenie kandydata
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Tokarz-ślusarz

Obsługa suwnicy manipulacyjno - transportowej. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: uprawnienia do obsługi suwnicy SI lub SII

Ślusarz-mechanik

Obsługa maszyn i urządzeń w procesie produkcji rur , kontrola wyprodukowanych rur Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: mile widziane doświadczenie zawodowe

Pracownik do wykładania towaru

Przyjmowanie dostaw, inwentaryzacja przyjętego towaru z wykorzystaniem skanera, wykładanie i przekładanie towaru, prace magazynowe. Wymagania inne:

Operator suwnicy do przyuczenia

Przeprowadzenie bieżących remontów maszyn i urządzeń , usuwanie bieżacych usterek Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: