Praca: Referent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 49025

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w siedzibie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont w celu sporządzania sprawozdań dla jednostki nadzorującej.
 • Monitorowanie na bieżąco wielkości zaangażowania wydatków budżetowych w stosunku do zatwierdzonego planu w celu prawidłowej gospodarki środkami pieniężnymi.
 • Rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz planów zakupowych w celu ustalenia poniesionych kosztów oraz sporządzenia sprawozdań w tym zakresie.
 • Rozliczanie rezerw celowych Wojewody i budżetu państwa w celu sporządzania sprawozdań w tym zakresie.
 • Rozliczanie protokołów oraz wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych w celu poprawnego ustalenia majątku WIOŚ.
 • Sporządzanie obrotówek analitycznych i syntetycznych w celu uzgodnienia obrotów i sald z księgą główną.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Rozwoju i Finansów, za pomocą programu Progman Finanse w celu przekazania informacji jednostkom nadrzędnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Pracownik działu księgowości (m/k)

  ścisła współpraca z kierownikiem działu,sporządzanie różnego rodzaju raportów, zestawień,stosowanie się do poleceń przełożonego.min. 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości,wykształcenie ekonomiczne,znajomość języka angielskiego.

  Spawacz 135

  wykształcenie kierunkowe techniczne lub zawodowedoświadczenie zawodowe na podobnym stanowiskuponadpodstawowe uprawnienia spawalniczeumiejętność spawania pod US, UT lub RTbrak przeciwwskazań do pracy na wysokościachchęć podjęcia pracy od zaraz

  Lektor języka niemieckiego

  Zakres obowiązków:prowadzenie kursów języka niemieckiego dla opiekunów osób starszychWymagania:wykształcenie wyższebiegła znajomość języka niemieckiegodoświadczenie w nauczaniu osób dorosłychzaangażowanie w wykonywane obowiązkiłatwość w...

  Doradca Klienta

  Jeśli jesteś osobą:komunikatywną, otwartą i samodzielną,wykonującą swoje obowiązki sumiennie i z zaangażowaniem,która posiada lub chce zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu obsługi Klienta, sprzedaży,mającą nienaganną opinię, niekaraną,...