Praca: Referent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 49025

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w siedzibie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont w celu sporządzania sprawozdań dla jednostki nadzorującej.
 • Monitorowanie na bieżąco wielkości zaangażowania wydatków budżetowych w stosunku do zatwierdzonego planu w celu prawidłowej gospodarki środkami pieniężnymi.
 • Rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz planów zakupowych w celu ustalenia poniesionych kosztów oraz sporządzenia sprawozdań w tym zakresie.
 • Rozliczanie rezerw celowych Wojewody i budżetu państwa w celu sporządzania sprawozdań w tym zakresie.
 • Rozliczanie protokołów oraz wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych w celu poprawnego ustalenia majątku WIOŚ.
 • Sporządzanie obrotówek analitycznych i syntetycznych w celu uzgodnienia obrotów i sald z księgą główną.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Rozwoju i Finansów, za pomocą programu Progman Finanse w celu przekazania informacji jednostkom nadrzędnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Pracownik z językami obcymi

  Czym będziesz się zajmować?podczas rozmowy wstępnej doradzimy ścieżkę kariery oraz opowiemy o możliwościach rozwoju w naszej firmie; nie wymagamy doświadczenia zawodowego – ważna jest otwartość na wyzwanie pracy w międzynarodowym środowiskuna...

  Specjalista ds. Procesu z językiem niemieckim

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:Weryfikację sprawozdań finansowych,Analizę danych finansowych z wykorzystaniem MS Excel,Przygotowywanie analiz biznesowych oraz raportów,Wyszukiwanie informacji oraz pracę z bazami danych.Oczekiwany profil...

  Inspektor

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 1.Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych, również w miejscach...

  Specjalista ds. Obsługi klienta z j. niemieckim

  utrzymywanie wysokiej jakości obsługi Klienta w j. niemieckim,wsparcie klientów w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów,zarządzanie bazą danych,bieżący kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez chat,bliska współpraca z działem księgowym, sprzedażowym...