Praca: Radca prawny

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 77224

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca o charakterze administracyjno-biurowym,


·      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


·      zagrożenie naciskami grup przestępczych,


·      zagrożenie korupcją,


·      częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·      warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi wejściowe rozsuwane automatycznie, winda oraz możliwość zapewnienia asysty osobom niepełnosprawnym przez pracowników izby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 77 454 00 67 do 70 lub 77 440 32 38, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze,


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,


·      oświetlenie naturalne i sztuczne,


·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • występuje w charakterze pełnomocnika Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu i jednostek podległych przed sądami administracyjnymi i powszechnymi - w celu obrony interesów i reprezentacji, a także przedstawienia stanowiska Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu i jednostek podległych
 • opiniuje projekty odpowiedzi na skargi stron składane do WSA, sporządza skargi kasacyjne, odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz zażalenia w postępowaniach sądowo - administracyjnych – w celu uzyskania korzystnego wyroku w sprawie,
 • sporządza w postępowaniach cywilnych pozwy, wnioski i inne pisma procesowe w celu zainicjowania oraz prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi, prowadzi windykacje należności cywilnoprawnych Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu i jednostek podległych - w celu obrony interesów Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu i jednostek podległych
 • udziela Dyrekcji, Naczelnikom, kadrze kierowniczej oraz pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych pisemnych opinii prawnych, porad prawnych, a także konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa - w celu interpretacji budzących wątpliwości przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka obcego (udokumentowana certyfikatem)
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Specjalista ds. kadr i płac

Powierzymy Ci zadania z zakresu: prowadzenia dokumentacji kadrowej wymaganej przepisami prawa pracy dla wszystkich pracowników, a w szczególności do prowadzenia akt osobowych, sporządzania projektów umów o pracę, umów o dzieło i umów-zleceń oraz innych...

Doradca Klienta

do salonu w CH Karolinka w Opolu Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i wystrój...

Magazynier / Kierowca

kompletacja i układanie towaru, przyjmowanie towaru, sprawdzanie terminów przydatności, bardzo rzadko dowóz towaru do klienta. aktualna książeczka sanepid, czynne prawo jazdy kat. B, gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym (6-14, 14-22), gotowość do...

Młodszy Specjalista IT

wsparcie informatyczne użytkowników oraz obsługa sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej, instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, zapewnienie ciągłości działania w podległych jednostkach (nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu,...