Praca: Psycholog

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 73263

Warunki pracy


 • Praca poza siedzibą Urzędu przy ul. Oleskiej 123

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: praca na parterze budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, toalety, kuchnia;

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy;

 • Nietypowe godziny pracy w tym dyżury

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 

Zakres zadań

 • Udziela pomocy operatorom numerów alarmowych w sytuacjach stresowych i kryzysowych
 • Przeprowadza szkolenia indywidualne i grupowe operatorów numerów alarmowych
 • Uczestniczy przy naborach na stanowisko operatorów numerów alarmowych
 • Współpracuje z Ośrodkiem Szkoleniowym certyfikującym uprawnienia operatorów numerów alarmowych wskazanym przez ministra właściwego ds. administracji publicznej
 • Udziela wsparcia kierownikowi centrum w sporządzeniu opinii dotyczącej pracy operatorów numerów alarmowych
 • Przygotowuje kandydatów na operatorów numerów alarmowych oraz operatorów numerów alarmowych w zakresie szkoleń certyfikujących uprawnienia
 • Wspiera kierownictwo Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zakresie organizacji pracy centrum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z interwencjami kryzysowymi lub w obszarze związanym z interwencjami kryzysowymi świadczonymi w podmiotach, które zatrudniają psychologów w celu świadczenia zadań z zakresu interwencji kryzysowej
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, rozporządzenie ws. organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o służbie cywilnej; o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność; pracy w zespole, pracy pod presją czasu, obsługi komputera, obsługa pakietu Office ,zdolność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji.
 • dyspozycyjność,
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętności szybkiego uczenia się,
 • samoorganizacja pracy.
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Kierownik produkcji maseczek

Zapewnienie ciągłości produkcji przy prawidłowym i optymalnym wykorzystaniu maszyn, przyrządów, podzespołów. Kontrolowanie parametrów wydajności produkcji, analizowanie wyników i na ich podstawie wprowadzanie usprawnień, kreowanie i wdrażanie nowych...

Recepcjonista / Recepcjonistka

Obowiązki: Organizowanie pracy recepcji Obsługiwanie rozmów telefonicznych przychodzących i wychodzących Rezerwacja salek konferencyjnych Przygotowywanie identyfikatorów dla gości Zgłaszanie usterek do obsługi technicznej budynku również z zakresu maszyn...

Kelner

Obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Spichrzowy - Konserwator

Prawidłowa obsługa maszyn i urządzeń do czyszczenia, suszenia i rozładunku zbóż; Prowadzenie rozładunku i załadunku zbóż; Odpowiedzialność za prowadzenie procesu konserwacji zbóż; Stałe kontrolowanie jakości składowanej masy zbożowej i nadzór nad...