Praca: Prezes Zarządu

Ogłoszenie numer: 4438104, z dnia 2021-04-12

Rada Nadzorcza Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość"

Ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

Prezes Zarządu

Miejsce pracy: opolskie / Opole

 

Opis stanowiska

 • kierowanie pracą Zarządu Spółdzielni 
 • nadzór i kontrola pracy zastępcy Prezesa oraz Głównego Księgowego
 • onicjowanie i realizowanie działań nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i mających na celu dobro Spółdzielni
 • zastępstwo w przypadku nieobecności pozostałych członków Zarządu

Wymagania

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki techniczne, ekonomiczne lub menadżerskie, 
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku członka zarządu lub sprawowanie funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego, bądź na innym samodzielnym stanowisku kierowniczym, 
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, 
 • umiejętność weryfikacji i sporządzania sprawozdań, planów oraz analiz ekonomiczno – finansowych, 
 • znajomość zarządzania projektami inwestycyjnymi lub badawczo – rozwojowymi, 
 • doświadczenie z zakresu oceny projektów lub analizy ryzyka, 
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem oraz kierowaniem zespołem pracowników,
 • pełną zdolność do czynności prawnych,

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie studiów podyplomowych, szkoleń uzupełniających i uprawnień w zakresie zarządzania nieruchomościami, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych,
 • dobra organizacja pracy, umiejętności pracy pod presją czasu,
 • przedstawienie referencji z 2 ostatnich miejsc pracy.

Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny, 
 2. CV (bez wizerunku),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz inne posiadane uprawnienia,
 4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie o niekaralności ( przed podpisaniem umowy o pracę należy dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 6. Koncepcję rozwoju OSM „Przyszłość” – maksymalnie 20 stron.

Rada Nadzorcza dopuszcza uzupełnienie przez Kandydata dokumentów z punktów 3-5 podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Pracownik Sklepu

Twoja rola w naszej organizacji Jako Pracownik Sklepu zapewniasz naszym klientom przyjazną obsługę w zadbanym i utrzymanym w porządku sklepie, zarówno w trakcie robienia zakupów jak i podczas obsługi kasowej. Twój zakres obowiązków odpowiadanie na...

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Kierownik kontraktów

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Przygotowanie i nadzór nad realizacją prowadzonych przez przedsiębiorstwo projektów (budów) Udział w pozyskiwaniu podwykonawców oraz planowanie własnych zasobów ludzkich do realizacji projektu Przygotowanie...