Praca: Inspektor

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Numer: StPr/21/3808
OBOWIĄZKI:
- analizowanie stanu aktualnych przepisów o ochronie środowiska i perspektywicznych potrzeb w dziedzinie ochrony środowiska w Brygadzie;- przestrzeganie obowiązków ustawowych i resortowych w zakresie wytwarzania, gromadzenia, ewidencjonowania, przekazywania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania bądź i magazynowania odpadów;- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz współdziałanie z osobami odpowiedzialnymi w zakresie prowadzenia kart odpadów i terminowego przekazywania danych do właściwych organów;- monitorowanie przestrzegania zasad i przepisów ochrony środowiska w Brygadzie;- prowadzenie kontroli stanu środowiska naturalnego i infrastruktury w kompleksach wojskowych użytkowanych przez Brygadę;- monitorowanie prawidłowości eksploatacji urządzeń sozotechnicznych oraz szczególnie uciążliwych dla środowiska, a w wypadku nieprawidłowości informowanie właściwych osób funkcyjnych;- opracowanie programu gospodarki odpadami w Brygadzie i aktualizowanie go co roku;- nadzorowanie segregacji (utylizacji) odpadów w Brygadzie oraz wywożenia ich przez firmy posiadające stosowne pozwolenia i umowy;- monitorowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz warunków składowania (magazynowania) oraz przechowywania w tym odpadów niebezpiecznych;- prowadzenie dokumentów formalno prawnych korzystania Brygady ze środowiska i infrastruktury;- współpraca z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działania proekologiczne;- prowadzenie aktualnej dokumentacji wymaganej zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dotyczącej programu zapobiegania awariom (PZA) w Brygadzie;- podnoszenie świadomości ekologicznej wśród kadry, żołnierzy i pracowników Brygady;- przyjmowanie od pododdziałów Brygady zapotrzebowań na środki i mienie ochrony środowiska z pododdziałów w celu wykonania dokumentów finansowych;- wydawania powyższych dokumentów pododdziałom w celu pobrania z magazynu przydzielonych materiałów;- wydawania powyższych dokumentów pododdziałom w celu pobrania z magazynów branżowych przydzielonych materiałów;- nie rzadziej niż raz na kwartał dokonywanie porównania stanów ewidencyjnych z pododdziałami brygady w infrastrukturze.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wykształcenie: średnie z 3-letnim stażem pracy lub wyższe z rocznym stażem pracy. Wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska. Umiejętności: Znajomość przepisów ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach.Dobra organizacja pracy własnej.Umiejętność analitycznego myślenia.Odporność na stres, asertywność.Rzetelność, dokładność, skrupulatność i terminowość.Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole.Umiejętność rozwiązywania problemów.Umiejętność pracy pod presją czasu.Obsługa pakietu MS Office.

Miejsce pracy:

Opole


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

3 223 - 3 809 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w OpoluNAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Operator Wózka Widłowego

Zakres obowiązków: prowadzenie wózka widłowego zgodnie z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi na terenie zakładu pracy; codzienne dokonywanie wpisów w książce ruchu pojazdów; dbanie o stan techniczny wózka widłowego; terminowe dostarczanie płyty...

Specjalista ds. księgowo-finansowych

Twoje obowiązki: Bieżąca kontrola poprawności dekretacji faktur i alokacji kosztów. Opracowywanie analiz i raportów na rzecz Działu Zakupów, Inwestycji i Produkcji. Aktywne uczestnictwo w optymalizacji kosztów bieżących i inwestycji. Współpraca z...

Recepcjonista / Recepcjonistka

Obowiązki: Organizowanie pracy recepcji Obsługiwanie rozmów telefonicznych przychodzących i wychodzących Rezerwacja salek konferencyjnych Przygotowywanie identyfikatorów dla gości Zgłaszanie usterek do obsługi technicznej budynku również z zakresu maszyn...