Praca: Inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 75998

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu. 

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i wydaje dyspozycje o uruchomieniu środków finansowych dla dysponentów budżetu Wojewody, dotacji dla samorządów na zadania wykonywane przez gminy, powiaty i województwo, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń, w celu przekazania środków i dotacji do ww. beneficjentów w ramach przydzielonych w zakresie czynności działów gospodarki narodowej. prowadzi bieżący monitoring w tym zakresie, w celu wyliczania kolejnych transz środków do poszczególnych odbiorców, a także sprawowania bieżącego nadzoru do zakończenia zadania
 • Weryfikuje sprawozdawczość budżetową o stanie należności i zobowiązań, o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, z realizacji Programów oraz środków europejskich, z realizacji wydatków strukturalnych oraz wydatków w układzie klasyfikacji budżetu zadaniowego, przekładana przez jednostki podległe Wojewodzie oraz jednostki samorządu terytorialnego, sporządza ustawową łączna sprawozdawczość w tym zakresie, w celu przekazania jej e ustawowych terminach do Ministerstwa Finansów. Sporządza jednostkowe sprawozdania budżetowe z zakresu przekazanych dotacji ( miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne), w celu włączenia ich do sprawozdawczości łącznej.
 • Obsługuje Informatyczny System obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie: - harmonogramu wydatkowania środków budżetowych i jego zmian, - dziennych i miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe, - sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • Opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody na każdy rok budżetowy w ramach przydzielonych działów oraz sporządza łączny harmonogram.
 • Sporządza miesięczne zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach obsługiwanych działów gospodarki narodowej oraz sporządza łączne zapotrzebowania środków.
 • Wprowadza do systemu finansowo-księgowego plan finansowy budżetu Wojewody oraz jego zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej wydatków w ramach przydzielonych działów gospodarki narodowej , zaangażowanie środków dotacyjnych i decyzje o zapewnieniu finansowania, dokonuje okresowego i rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, w celu możliwości prawidłowego sporządzenia na tej podstawie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz sporządzania bieżących informacji, analiz z realizacji budżetu Wojewody.
 • Weryfikuje sprawozdania finansowe przekładane przez jednostki podległe Wojewodzie w ramach przydzielonych działów gospodarki narodowej oraz sporządza zbiorcze sprawozdanie finansowe, tj. roczny bilans, rachunek zysków i strat jednostek, zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych na podstawie sprawozdań otrzymanych z jednostek podległych wojewodzie oraz własnych Wydziału Finansów i Budżetu.
 • Sporządza informacje analityczno-statystyczne dotyczące planów i wykonania wydatków budżetu Wojewody, z przydzielonych działów gospodarki narodowej, a także całego budżetu Wojewody, niezbędne do bieżących analiz w ciągu roku budżetowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych, zasad rachunkowości budżetowej, ustaw o jednostkach samorządu terytorialnego, zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej, znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność obsługi komputera ( środowisko Windows-Word, Exel )
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Magazynier - Kierowca

Zakres obowiązków: kompletacja zamówień realizacja dostaw towaru do klienta i odbiór należności załadunek i wyładunek przewożonego towaru Wymagania: prawo jazdy kat. B min. 6 mc. doświadczenie na stanowisku kierowcy pojazdów ciężarowych do 3,5 tony...

Księgowy z językiem niemieckim

Dla naszego Klienta - nowopowstałego, prężnie rozwijającego się globalnego centrum usług wspólnych - wspieramy budowę nowego zespołu w obszarze księgowości. Szukamy osoby, która obejmie stanowisko: Księgowego z j. niemieckim Zakres obowiązków:...

Handlowiec

Wyzwania, które będziesz podejmować: Współpraca w branży, która jest Twoją pasją Opieka nad klientami z rejonu: doradztwo, sprzedaż i aktywne pozyskiwanie klientów Rozpoznawanie potrzeb i analiza klientów Stałe poszerzanie wiedzy z zakresu motoryzacji Ta...

Specjalista

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja...