Praca: Inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 75132

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu. 

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

 • Permamentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np. obywatele, przedsiebiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Przygotowuje decyzje administracyjne, w celu ustalenia odszkodowania nieruchomości przejęte pod inwestycje infrastrukturalne.
 • Przygotowuje część decyzji administracyjnych o o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bądź o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w przedmiocie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości
 • Obsługuje klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami.
 • Przygotowuje postanowienia o zatwierdzeniu ugody administracyjnej w sprawach ustalenia odszkodowania za przyjęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod inwestycje infrastrukturalne.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu lub ustanowieniu trwałego zarzadu na nieruchomosciach w trybie: ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o poszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w trybie: ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • zna ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • zna ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • zna ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • zna ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • zna ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • zna ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • zna ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • zna ustawę z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • zna ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • zna ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • zna ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • posiada umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • posiadania umiejętność analitycznego myślenia
 • posiada umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • posiada otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • posiada umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego; umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Account Manager

  Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

  Doradca Ubezpieczeniowy

  FORMA ZATRUDNIENIA B2B CZAS PRACY elastyczny MIEJSCE PRACY cała Polska ROZWÓJ: Możesz liczyć na realne możliwości rozwoju już od samego początku. Przecież nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu. My Ci podpowiemy co i jak, nawet w kwestii pozyskiwania...

  Doradca Ubezpieczeniowy

  FORMA ZATRUDNIENIA B2B CZAS PRACY elastyczny MIEJSCE PRACY cała Polska ROZWÓJ: Możesz liczyć na realne możliwości rozwoju już od samego początku. Przecież nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu. My Ci podpowiemy co i jak, nawet w kwestii pozyskiwania...

  Ślusarz

  Od kandydatów do pracy na tym stanowisku oczekujemy: co najmniej 2-letniego doświadczenia, wykształcenia zawodowego/średnie techniczne, umiejętności czytania rysunku technicznego, znajomości zasad budowy precyzyjnych maszyn i urządzeń doświadczenia w...