Praca: Ekspert skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74540

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca o charakterze administracyjno-biurowym,


·      nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


·      zagrożenie korupcją,


·      zagrożenie naciskami grup przestępczych,


·      częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·      stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,


·      warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,


·      oświetlenie naturalne i sztuczne,


·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania przygotowawcze o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i w sprawach o przestępstwa, z ustawy o rachunkowości,
 • występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia,
 • nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe,
 • opracowuje i przekazuje informacje dotyczące realizowanych i zrealizowanych postepowań przygotowawczych i mandatowych. Informacje te są wykorzystywane w pracach planistycznych, sprawozdawczości oraz w ramach współpracy z innymi organami,
 • wykrywa niespójności lub sprzeczności w obowiązujących przepisach prawa oraz przygotowuje propozycje zmian eliminujących te nieprawidłowości,
 • realizuje pomoc prawną zleconą przez inne organy postepowania przygotowawczego,
 • przekazuje do archiwum dokumenty będące w dyspozycji działu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub powyżej 1 roku w urzędach lub organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych.
 • Znajomość podstawowych programów użytkowych z zakresu obsługi biurowej komputera (pakiet Office),
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego, zasad rachunkowości,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wysoka kultura osobista i profesjonalizm,
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Umiejętność analitycznego i twórczego myślenia,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność.
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Kierownik produkcji maseczek

Zapewnienie ciągłości produkcji przy prawidłowym i optymalnym wykorzystaniu maszyn, przyrządów, podzespołów. Kontrolowanie parametrów wydajności produkcji, analizowanie wyników i na ich podstawie wprowadzanie usprawnień, kreowanie i wdrażanie nowych...

Recepcjonista / Recepcjonistka

Obowiązki: Organizowanie pracy recepcji Obsługiwanie rozmów telefonicznych przychodzących i wychodzących Rezerwacja salek konferencyjnych Przygotowywanie identyfikatorów dla gości Zgłaszanie usterek do obsługi technicznej budynku również z zakresu maszyn...

Kelner

Obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Spichrzowy - Konserwator

Prawidłowa obsługa maszyn i urządzeń do czyszczenia, suszenia i rozładunku zbóż; Prowadzenie rozładunku i załadunku zbóż; Odpowiedzialność za prowadzenie procesu konserwacji zbóż; Stałe kontrolowanie jakości składowanej masy zbożowej i nadzór nad...