Zakłady aktywności zawodowej

20 lipca 2018 Aleksandra

W ramach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego działają zakłady aktywności zawodowej. Jest to jednostka wyodrębniona organizacyjne i finansowo. Tworzona jest w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych, które mają znaczny stopień niepełnosprawności oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności. Są to m.in. osoby, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Status zakładu aktywności zawodowej może otrzymać jednostka, która spełnia określone wymogi. Może to być wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, która jest utworzona przez gminę, powiat, bądź także fundację lub stowarzyszenia albo też inną organizację społeczną. Jej statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W zakładzie aktywności zawodowej minimum 70% ogółu osób zatrudnionych stanowić winny osoby niepełnosprawne. Powinny to być zwłaszcza osoby, które skierowane są do pracy przez urząd pracy. Te osoby zaliczają się do znacznego stopnia niepełnosprawności. Drugą grupę stanowić mają osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W tym osoby z autyzmem, pośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną. Są to osoby, w stosunku do których podjęto uchwałę uzasadniającą podjęcia zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *