W Opolu dużo deficytu

30 marca 2018 Aleksandra

Jak w każdym dużym mieście, tak i w Opolu powstała na rok 2018 prognoza Barometr Zawodów. Z badania wynika, na które zawody w mieście w roku bieżącym będzie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, a które grupy mogą mieć problem ze znalezieniem pracy. W raporcie wyszczególniono trzy główne grupy: deficytowe, równoważne oraz nadwyżkowe. Dodatkowo wyróżniono także podgrupę w deficytowych zawodach, jako tę o dużym deficycie.

Zawody deficytowe to takie, których przedstawiciele nie powinni mieć trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ występuje ogromne zapotrzebowania konkretnie na te zawody. Z drugiej strony ilość osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy jest niewielka. W związku z tym występują braki, które czasami nie sposób załatać polskim kapitałem ludzkim. Wtedy też poszukuje się alternatywnych rozwiązań jak zatrudniania obcokrajowców.

W Opolu do przedstawicieli grupy z dużym deficytem należą: betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, kelnerzy i barmani, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, masarze i przetwórcy ryb, murarze i tynkarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, a także ślusarze.

Tuż za nimi plasują się równie poszukiwani przedstawiciele zawodów deficytowych, czyli: administratorzy stron internetowych, agenci ubezpieczeniowi, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, ceramicy przemysłowi, cukiernicy, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, graficy komputerowi, kierowcy autobusów, kierownicy ds. produkcji, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lakiernicy, lekarze, listonosze i kurierzy, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy służb mundurowych, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, projektanci wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele handlowi, recepcjoniści i rejestratorzy, samodzielni księgowi, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni, tapicerzy oraz zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Kolejna grupa to zawody będące w równowadze. Są to te zawody, na które zapotrzebowanie jest podobne do liczby osób mogących (mających odpowiednie kwalifikacje) podjąć pracę. Wśród nich są: akustycy i realizatorzy dźwięku, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, archiwiści i muzealnicy, asystenci w edukacji, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, dekarze i blacharze budowlani, dentyści, farmaceuci, floryści, fotografowie, geodeci i kartografowie, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, inspektorzy nadzoru budowlanego, instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie budownictwa, inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie mechanicy, kamieniarze, kierowcy samochodów osobowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży, kierownicy w instytucjach społecznych i kultury, kosmetyczki, logopedzi i audiofonolodzy, mechanicy maszyn i urządzeń, meteorolodzy, geolodzy, geografowie, monterzy elektronicy, monterzy okien i szklarze, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych, obuwnicy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, operatorzy maszyn włókienniczych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki dziecięce, optycy i pracownicy wytwarzający protezy, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pomoce w gospodarstwie domowym, pozostali specjaliści edukacji, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy poczty, pracownicy poligraficzni, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy usług pogrzebowych, pracownicy zajmujący się zwierzętami, prawnicy, ratownicy medyczni, robotnicy leśni, robotnicy obróbki skóry, rolnicy i hodowcy, rybacy, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, specjaliści administracji publicznej, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. rynku nieruchomości, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści telekomunikacji, technicy budownictwa, technicy informatycy, technicy mechanicy, weterynarze, windykatorzy i wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

W Barometrze Zawodów nie zabrakło także miejsca dla zawodów nadwyżkowych. Ich przedstawiciele mogą mieć znaczny problem ze znalezieniem zatrudnienia ze względu na małe zapotrzebowanie na kandydatów chętnych do podjęcia pracy i jednocześnie wielu kandydatów spełniających wymogi pracodawcy do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Wśród przedstawicieli zawodów nadwyżkowych znajdują się: dziennikarze i redaktorzy, ekonomiści, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, inżynierowie inżynierii środowiska, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pedagodzy, pracownicy socjalni, psycholodzy i psychoterapeuci, sekretarki i asystenci, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych i specjaliści technologii żywności i żywienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *