Szkolenia BHP pracowników – na czym polega, ile trwa, ważność, szkolenia w Opolu

19 września 2019 Aleksandra

Szkolenie BHP dla pracowników

Według internetowej Encyklopedii PWN bezpieczeństwo i higiena pracy to teoretyczna wiedza o sposobach eliminowania zagrożeń życia i zdrowia związanych z wykonywaniem pracy oraz praktyczne stosowanie tej wiedzy. Artykuł 237. Kodeksu pracy mówi, że pracodawca nie może dopuścić do wykonywania zadań zatrudnionego, który nie odbył szkolenia BHP. Opłata za przeprowadzenie kursu leży po stronie przedsiębiorcy.

Szkolenie BHP – na czym polega?

Wstępne szkolenie BHP organizowane jest przed dopuszczeniem nowego pracownika do wypełniania obowiązków. Podczas zajęć podwładny powinien zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, zasadami bezpieczeństwa oraz regulaminem, jaki obowiązuje w danym zakładzie. Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny oraz stanowiskowy.

Część stanowiskowa polega na zapoznaniu zatrudnionego z zasadami obsługi urządzeń oraz przedstawieniem zagrożeń, jakie mogą pojawić się podczas pracy. Podczas kursu pracownik powinien wykonać czynności próbne pod okiem przełożonego lub osoby wyznaczonej przez przełożonego.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenie BHP dla pracowników przeprowadzane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Według zapisów powyższego dokumentu kursy mogą prowadzić:

  • jednostki organizacyjne zajmujące się działalnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracodawcy, jeżeli ukończyli specjalny kurs dla pracodawców w ramach służby BHP.

Ile trwa szkolenie BHP?

Artykuł 4. wyżej wymienionego rozporządzenia mówi, że: Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Według prawnych zapisów łączny czas trwania kursu BHP powinien wynosić 8 godzin lekcyjnych. Z czego 90 minut przeznacza się na instruktaż ogólny. Pozostała część czasu to instruktaż stanowiskowy.

Trochę inaczej wygląda kwestia ponownych kursów BHP. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych to minimum 2 godziny lekcyjne. Pracodawcy oraz osoby na stanowiskach kierowniczych muszą poświęcić na kurs okresowy 16 godzin lekcyjnych, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy – 32 godziny.

Ile jest ważne szkolenie BHP?

Kursy dotyczące BHP powinno powtarzać się w określonych odstępach czasu. Osoby zajmujące stanowiska, na których wykonywane są prace wybitnie niebezpieczne, powinny odbywać szkolenia raz na rok. W przypadku stanowisk robotniczych wymaga się przeprowadzać zajęcia raz na 3 lata. Co 5 lat szkolenia organizuje się dla: pracodawców i kierowników, pracowników służb BHP, brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, organizatorów produkcji oraz osób mających styczność z czynnikami niebezpiecznymi. Co 6 lat w kursach biorą udział ludzie zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych.

BHP – Opole

Przedsiębiorcy z Opola mogą skorzystać usług firm specjalizujących się w organizowaniu szkoleń BHP. Warto zapoznać się z ofertami poszczególnych instytucji, aby dobrać wariant najbardziej odpowiedni dla pracowników. Szkolenia są obowiązkowe nie tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Także praktykanci, stażyści oraz pracownicy, którzy podpisali jedną z umów cywilnoprawnych muszą wziąć w nich udział.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *