Psycholog policyjny – jak zostać, zarobki

10 września 2019 Aleksandra

Jak zostać psychologiem policyjnym?

Słysząc słowo policja, większość z nas myśli o funkcjonariuszach patrolujących miasto, rozwiązujących sprawy kryminalne lub wypisujących mandaty drogowe. Bardzo rzadko mówi się o innych zatrudnionych, niekoniecznie noszących mundur, którzy mają duży wpływ na poprawne funkcjonowanie poszczególnych jednostek policyjnych. Psycholog policyjny to osoba wypełniająca bardzo odpowiedzialne zadania na komisariatach. Pierwsze osoby wypełniające obowiązki w zakresie psychologii policyjnej pojawiły się w 1996 roku. Właśnie wtedy zawód policjanta uznano za niebezpieczny i stresujący.

Kluczowy warunek do rozpoczęcia pracy na stanowisku psychologa kryminalnego to ukończenie odpowiedniego kierunku studiów – psychologii. Na tym stanowisku najczęściej są zatrudniani funkcjonariusze z dyplomem ukończenia uczelni wyższej, rzadziej cywile. W obu przypadkach przeprowadzana jest rekrutacja, mająca na celu zweryfikowanie predyspozycji zainteresowanych. Ogłoszenia o pracę są najczęściej zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Od osób, które chcą pracować jako funkcjonariusze, wymaga się przejścia całego procesu rekrutacyjnego.

Praca dla psychologa w policji

Praca dla psychologa w policji do łatwych nie należy. W zakres zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku wliczają się:

  • przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów w celu określenia psychologicznych i intelektualnych predyspozycji do podjęcia pracy w służbach mundurowych,
  • pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi jednostki,
  • przeprowadzanie terapii funkcjonariuszy oraz ofiar z ciężkimi traumami,
  • pomoc policjantom w czynnościach operacyjnych,
  • prowadzenie szkoleń dla policjantów.

Psycholog policyjny często przybywa na miejsce zbrodni, aby sporządzić profil sprawcy. Do zadań specjalistów należą także przesłuchiwanie podejrzanych oraz analiza dowodów. Praca ta wymaga dużej odporności psychicznej, ponieważ psychologowie często stykają się z brutalnymi przestępcami.

Psycholog kryminalny – zarobki

W związku z tym, że większość osób pracująca na stanowisku psychologa policyjnego to funkcjonariusze, pensja zależy między innymi od stażu pracy, grupy zaszeregowania, dodatku służbowego. Oprócz tego policjanci otrzymują nagrodę roczną, tak zwaną trzynastkę, mundurówkę oraz inne świadczenia wypłacane w ramach systemu socjalnego. Cywile wypełniający zadania psychologów policyjnych otrzymują wynagrodzenie ustalane w taki sam sposób, jak pensje innych policjantów.

Comments (2)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *