Prace interwencyjne dla bezrobotnych

23 lutego 2018 Aleksandra

Osoby poszukujące pracy w Opolu mogą skorzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. Różnego rodzaju wsparcie ma przyczynić się do aktywizacji zawodowej jak najszerszej grupy osób pozostających bez pracy. Jedną z takich form są prace interwencyjne. Co należy zrobić, aby wziąć udział w takim projekcie? Wykaz formalny znajduje się w niniejszym wpisie poniżej.

W pierwszej kolejności to pracodawcy muszą złożyć wniosek formalny o zorganizowanie prac interwencyjnych. Z chwilą podpisania umowy Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej na czas 9 miesięcy. Niniejszym refundacja kosztów poniesionych w części wynosić będzie 830 zł oraz opłaty ZUS. Kwota ta plus ZUS wypłacana będzie w okresie pierwszych 6 miesięcy od momentu podjęcia zatrudnienia.

Po ustaniu okresu prac interwencyjnych pracodawca zobowiązany jest przedłużyć zatrudnienie z bezrobotnym skierowanym do prac interwencyjnych na czas minimum kolejnych 3 miesięcy.

Koszty, jakie ponosi pracodawca w tym wypadku to część kosztów wynagrodzenia, częściowa składka ZUS, składki na FP i FGŚP. Wiąże się to z wysokością wynagrodzenia miesięcznego nie niższego niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie w bieżącym roku kalendarzowym.

W pracach interwencyjnych mogą uczestniczyć opolanie, którzy ukończyli 30. rok życia. Zasady refundacji muszą być zgodne warunkami pomocy de minimis. Ważne, żeby składane wnioski miały charakter kompletny. Jeśli będą niekompletne, nie zostaną rozpatrzone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *