Na co mogą liczyć opolscy bezrobotni?

16 grudnia 2017 Aleksandra
PUP-Opole-1-1288x724

Bezrobotni wystawiani są na wiele prób w trakcie poszukiwania pracy. Od tego, w jakiej sytuacji na ścieżce zawodowej obecnie się znajdują, zależy w bardzo dużej mierze ich podejście do tematu poszukiwania pracy i całej aktywizacji zawodowej. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom różnych grup wiekowych i zawodowych. Dzięki temu część społeczeństwa ma możliwość załatwienia swoich spraw online. Ci, którzy wolą tradycyjne metody mogą odwiedzić Urząd w dogodnym terminie po wcześniejszym ustaleniu spotkania z dedykowanym opiekunem bezrobotnego.

Rejestracja

Pierwsze kroki, które kierują mieszkańcy Opola do PUPu, odbywają się właśnie w celach rejestracyjnych. Posiadając bowiem status osoby bezrobotnej, opolanom przysługuje prawo do skorzystania z różnorodnych form wsparcia w ramach pakietu aktywizacji zawodowej. Rejestracja jest też kluczowa przy ustalaniu, czy bezrobotnemu przysługuje zasiłek, jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Prawa i obowiązki

Osoba bezrobotna ma nie tylko prawa, jak prawo do zasiłku, ubezpieczenia, czy wsparcia aktywizacyjnego, ale także ma obowiązki, z których musi się wywiązać względem placówki, jak choćby stawianie się na spotkania z opiekunem we wskazanym terminie, czy przyjmowanie ofert pracy, które są mu oferowane.

Wsparcie

To, co najbardziej interesuje zwłaszcza młode osoby zarejestrowane w pośredniaku, to możliwości, z których mogą skorzystać w ramach wsparcia w poszukiwaniu pracy. Wszelkie aktywności, które mają na celu rozwój zawodowy, są bardzo chętnie przyjmowane przez bezrobotnych. Wśród nich największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia i podobne formy podnoszące kwalifikacje zawodowe, studia podyplomowe, bony szkoleniowe, pokrycie kosztów egzaminów i licencji, przygotowanie zawodowe dorosłych i staże.

Wśród finansowych form wsparcia opolanie mogą skorzystać z:

  • świadczeń pieniężnych
  • zasiłku dla bezrobotnych
  • ubezpieczenia zdrowotnego
  • dodatku aktywizacyjnego
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoba zależną
  • zwrotu kosztów przejazdu
  • zwrotu kosztów zakwaterowania

oraz wielu innych możliwości, których lista dostępna jest bezpośrednio na stronie Powiatowego Urzędu pracy w Opolu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *