3 formy aktywizacji, o których powinien wiedzieć każdy bezrobotny

28 marca 2019 Aleksandra

Działania prowadzone w ramach aktywizacji bezrobotnych są planowane z myślą o grupie osób, zróżnicowanej pod względem wieku oraz wykształcenia. Niestety liczną grupę bezrobotnych stanowią osoby do 30 roku życia. Przyczyną takiego stanu rzeczy często bywa brak doświadczenia zawodowego lub brak gotowości do usamodzielnienia się.

  • Bony szkoleniowe

Bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 lat, mogą korzystać z formy wsparcia w postaci bonów szkoleniowych. Ta forma aktywizacji bezrobotnych pozwala na pokrycie kosztów kursu nadającego uprawnienia zawodowe, niezbędnych badań psychologicznych lub lekarskich, a także kosztów przejazdu lub zakwaterowania (jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego). Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu szkoleniowego powinny umówić się z doradcą indywidualnym w Powiatowym Urzędzie Pracy. Warto mieć na uwadze, że bezrobotny korzystający z bonu szkoleniowego, będzie otrzymywał stypendium szkoleniowe.

  • Porady grupowe

Czego można dowiedzieć się od doradców w urzędzie pracy? Takie osoby z pewnością podpowiedzą, jakich ofert pracy w Opolu powinniśmy szukać, jeśli nie mamy doświadczenia zawodowego. Porady są kierowane zarówno do osób, które po raz pierwszy rejestrują się w urzędzie, jak i dla bezrobotnych, których interesuje uzyskanie dotacji na prowadzenie własnej działalności. Spotkania z doradcą dają szansę na poznanie trendów na lokalnym rynku pracy oraz zasad planowania kariery.

  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Maksymalna kwota, jaką przewidziano w tym przypadku to 27 000 złotych brutto. Ta forma wsparcia jest skierowana do osób, które ukończyły 30 lat. Wniosek o refundację może złożyć podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, producent rolny, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne lub niepubliczne przedszkole.

Form aktywizacji bezrobotnych jest dużo więcej. Niektóre są kierowane do młodzieży, inne powstały z myślą o osobach poszukujących pracy, które są już po 50 roku życia. Kluczem do znalezienia miejsc pracy w Opolu pozostają przede wszystkim szkolenia zawodowe. Wielu pracodawców przyjmuje bezrobotnych, ponieważ otrzymują refundację wynagrodzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *