Praca: Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74870

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, niszczarka). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z  pracownikami innych urzędów.  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Stres związany z terminowością wykonywania zadań

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników w tym , wynikające z przepisów o służbie cywilnej w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zgodności z przypisami prawa
 • Kompletuje miesięczne rozliczenia realizowanych zadań, sporządzane przez pracowników wykonujących zadania POIiŚ oraz oświadczenia o kwalifikowalności stanowisk pracy, sporządzane przez ich bezpośrednich przełożonych, oraz opracowuje zestawienia (miesięczne, kwartalne) ZOS i TE, w celu zapewnienia ich zgodności z procedurą
 • Koordynuje sprawy związane z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie, w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zgodności z przypisami prawa
 • Zbiera i kompletuje informacje dotyczące powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w zakresie wykonywania budżetu, w tym zadaniowego, zatrudnienia i wynagrodzeń, wydatków majątkowych, w celu przygotowania materiałów do projektu budżetu w zakresie jednostek powiatowych
 • Prowadzi sprawy związane z eksploatacją samochodów służbowych, w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń paliwa i realizacji zadań, w sposób zgodny z przepisami, zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników pojazdów
 • Opracowuje informacje i analizy z zakresu działania Inspektoratu, w celu wsparcia procesów decyzyjnych
 • Zastępuje w czasie nieobecności Głównego Księgowego w zakresie gospodarki finansowej (dotyczy zadań wymagających terminowej realizacji), w celu zapewnienia ciągłości działań Zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
lub
ekonomiczne studia podyplomowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w zakresie kadr
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu kadr, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, w tym tworzenia zestawień i tabel rozliczeniowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Kierownik Robót (kubatura / przemysł)

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Pełnienie obowiązków kierownika robót zgodnie z prawem budowlanym Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót Przestrzeganie przepisów BHP...

Specjalista ds. Obsługi Klienta (język słoweński)

Czym będziesz się zajmować? Profesjonalną rozmową z Klientami zagranicznymi (infolinia przychodząca), Odpowiadaniem na pytania Klientów, Udzielaniem informacji Klientom, Doradztwem oraz badaniem potrzeb w zakresie oferowanych produktów, Obsługą...

Automatyk

Szukasz nowych możliwości? Nie boisz się wyzwań? To właśnie Ciebie szukamy! Zadzwoń nawet jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań, wyślij swoją aplikację lub napisz sms: o treści PRACA, a oddzwonimy do Ciebie: +48607910159. Do obowiązków osoby na...

Tłumacz - branża Fashion (język łotewski)

Czym będziesz się zajmować? Tłumaczeniami branżowych tekstów marketingowych z języka polskiego na język łotewski, Tłumaczeniami regulaminów, klauzul oraz innych zleconych tekstów. Czego od Ciebie oczekujemy? Znajomości w stopniu natywnym lub prawie...