Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 49143

Warunki pracy

• Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami.
• Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
• Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
• Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.
• Na stanowisku pracy mogą występować sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej w związku z częstymi kontaktami z pracownikami urzędu, jak i petentami z zewnątrz.
• Wyjazdy służbowe samochodem służbowym do komend PSP woj. opolskiego.

Zakres zadań

 • Prowadzenie gospodarki i ewidencji rzeczowych składników majątku Komendy Wojewódzkiej PSP tj. środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu.
 • Prowadzenie gospodarki i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz pozabilansu Komendy Wojewódzkiej PSP.
 • Koordynowanie zadań sprzątaczek i pracownika wykonującego prace gospodarcze w Komendzie Wojewódzkiej PSP.
 • Realizowanie i koordynacja zagadnień dot. gospodarki i ewidencji rzeczowymi składnikami majątku jednostek PSP.
 • Prowadzenie zagadnień dotyczących inwentaryzacji składników majątku jednostek PSP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru nad rzeczowymi składnikami majątku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. „B”
 • znajomość zagadnień dot. gospodarki i ewidencji rzeczowych składników majątku,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowania użytkowego dot. ewidencji majątku,
 • znajomość obsługi pakietów OpenOffice
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i kreatywność
 • systematyczność i sumienność
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Specjalista ds. Obsługi klienta z j. niemieckim

utrzymywanie wysokiej jakości obsługi Klienta w j. niemieckim,wsparcie klientów w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów,zarządzanie bazą danych,bieżący kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez chat,bliska współpraca z działem księgowym, sprzedażowym...

Opiekun Finansowy

 Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich potrzeby.   Zrobisz to zarówno bezpośrednio w naszym oddziale jak i telefonicznie -...

Referent

Warunki pracyWarunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•praca biurowa o charakterze administracyjno-biurowym,•zagrożenie korupcją,•ciągła obsługa podatników,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...