Praca: Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 75591

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik

 • dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • permamentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np.obywatele, przedsiebiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w ramach II instancji;
 • Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych;
 • Przygotowywanie decyzji II instancji w sprawach związanych z ustalaniem odszkodowania według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości;
 • Przygotowywanie decyzji II instancji w sprawach określonych w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • Przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych organu wyższego stopnia w przedmiocie zażalenia na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez starostę bądź ponaglenia;
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych w celu uwłaszczenia spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Rozpatrywanie skarg na jednostki samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa;
 • Obsługa klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informowanie o konieczności podjęcia określonych działań;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomości
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • Znajomość ustawy: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • Znajomość ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • Znajomość ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
 • Znajomość przepisów regulujących kwestie przejmowania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej:
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji;
 • Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Magazynier - Kierowca

  Zakres obowiązków: kompletacja zamówień realizacja dostaw towaru do klienta i odbiór należności załadunek i wyładunek przewożonego towaru Wymagania: prawo jazdy kat. B min. 6 mc. doświadczenie na stanowisku kierowcy pojazdów ciężarowych do 3,5 tony...

  Księgowy z językiem niemieckim

  Dla naszego Klienta - nowopowstałego, prężnie rozwijającego się globalnego centrum usług wspólnych - wspieramy budowę nowego zespołu w obszarze księgowości. Szukamy osoby, która obejmie stanowisko: Księgowego z j. niemieckim Zakres obowiązków:...

  Handlowiec

  Wyzwania, które będziesz podejmować: Współpraca w branży, która jest Twoją pasją Opieka nad klientami z rejonu: doradztwo, sprzedaż i aktywne pozyskiwanie klientów Rozpoznawanie potrzeb i analiza klientów Stałe poszerzanie wiedzy z zakresu motoryzacji Ta...

  Specjalista

  Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja...