Praca: Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 75247

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu. 

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania z zakresu organizacji pracy Wydziału Polityki Społecznej, w celu zapewnienia zgodności działania z obowiązującymi procedurami.
 • Realizuje zadania w zakresie spraw dotyczących zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej, w celu zgodności działania pracodawców z obowiązującymi przepisami.
 • Realizuje zadania związane z wpisem do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa.
 • Uczestniczy w kontrolach prowadzonych w ramach realizowanych przez Oddział Pracy zadań, w celu badania zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Realizuje zadania związane ze sprawozdawczością, statystyką i przekazywaniem informacji o realizacji zadań, w celu spełnienia wymogów ustawowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Biegła znajomość: -ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzeń wykonawczych
 • -ustawy o Funduszu Solidarnościowym
 • -ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • -ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • -ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Account Manager

  Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

  Doradca Ubezpieczeniowy

  FORMA ZATRUDNIENIA B2B CZAS PRACY elastyczny MIEJSCE PRACY cała Polska ROZWÓJ: Możesz liczyć na realne możliwości rozwoju już od samego początku. Przecież nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu. My Ci podpowiemy co i jak, nawet w kwestii pozyskiwania...

  Doradca Ubezpieczeniowy

  FORMA ZATRUDNIENIA B2B CZAS PRACY elastyczny MIEJSCE PRACY cała Polska ROZWÓJ: Możesz liczyć na realne możliwości rozwoju już od samego początku. Przecież nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu. My Ci podpowiemy co i jak, nawet w kwestii pozyskiwania...

  Ślusarz

  Od kandydatów do pracy na tym stanowisku oczekujemy: co najmniej 2-letniego doświadczenia, wykształcenia zawodowego/średnie techniczne, umiejętności czytania rysunku technicznego, znajomości zasad budowy precyzyjnych maszyn i urządzeń doświadczenia w...