Praca: Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74651

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (m.in. cudzoziemców)

 • kontakty z funkcjonariuszami Straży Granicznej w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców złożonych wniosków

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy, jak również proponuje i przygotowuje projekty decyzji w tych sprawach
 • wprowadza dane do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”;
 • dokonuje sprawdzeń w SI „POBYT” ;
 • weryfikuje legalność pobytu cudzoziemców na terytorium RP
 • weryfikuje i przyjmuje braki formalne wniosków, pobiera odciski linii papilarnych;
 • umieszcza w Systemie Informacyjnym Schengen informacje o zajęciu dokumentu w przypadku braku jego zwrotu, wynikających z przepisów ustawy o cudzoziemcach;
 • prowadzi postepowanie w zakresie cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy
 • ustala niezbędne informacje dotyczące zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów w zakresie kpa;
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce; umiejętność analitycznego myślenia; umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych; komunikatywność; wnikliwość, rzetelność i samodzielność; umiejętność współpracy z innymi pracownikami; dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o opłacie skarbowej
 • Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o ewidencji ludności
 • przeszkolenie z sytemu informatycznego Pobyt
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • znajomość języka: angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego; poziom: - komunikatywny
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Elektryk w dziale Utrzymania Ruchu

Jeżeli posiadasz: Wykształcenie kierunkowe (elektryk, elektromechanik) Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisk Twoim dodatkowym atutem będzie: Umiejętność pracy w zespole Doświadczenie z zakresu obsługi instalacji elektrycznych maszyn i...

Specjalista ds. nieruchomości

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć m.in.: Rozwój nieruchomości polegający na optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów; Bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości; Organizacja i nadzór nad wykonaniem kontroli okresowych stanu...

Kierownik Sprzedaży

Twoje obowiązki: Wprowadzenie produktów Kronospan w ramach portfolio na terenie Polski; Pozyskiwanie nowych klientów i podejmowanie działań w celu zwiększenia udziału na danym obszarze; Budowanie długofalowych relacji z klientami poprzez utrzymywanie wysokiej...

Kierownik Działu Exportu (Sprzedaż)

Twoje obowiązki: Wprowadzenie produktów Kronospan w ramach portfolio na rynkach exportowych; Pozyskiwanie nowych klientów i podejmowanie działań w celu zwiększenia udziału na danym obszarze; Budowanie długofalowych relacji z klientami poprzez utrzymywanie...