Praca: Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74227

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu.

 • Permamentna obsługa klientów zewnętrznych (kandydaci do pracy, byli pracownicy OUW)

 • Narzedzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnosnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy kadrowe związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Organizuje nabory i czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacji.
 • Zakłada i prowadzi teczki akt osobowych pracowników.
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy i absencji pracowników.
 • Ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń.
 • Nadzoruje proces oceniania członków korpusu służby cywilnej oraz opisywania stanowisk pracy.
 • Pełni zastępstwo za pracowników komórki, w tym w zakresie prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Bierze udział w sporządzaniu kwartalnych i rocznych sprawozdań dot. zatrudnienia, ruchu kadrowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej
 • Znajomość ustawy kodeks pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej
 • Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres, asertywność
 • Rzetelność, skrupulatność, terminowość
 • Dyskrecja
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Obsługa pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs kadrowy
 • Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Elektryk w dziale Utrzymania Ruchu

Jeżeli posiadasz: Wykształcenie kierunkowe (elektryk, elektromechanik) Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisk Twoim dodatkowym atutem będzie: Umiejętność pracy w zespole Doświadczenie z zakresu obsługi instalacji elektrycznych maszyn i...

Specjalista ds. nieruchomości

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć m.in.: Rozwój nieruchomości polegający na optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów; Bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości; Organizacja i nadzór nad wykonaniem kontroli okresowych stanu...

Kierownik Sprzedaży

Twoje obowiązki: Wprowadzenie produktów Kronospan w ramach portfolio na terenie Polski; Pozyskiwanie nowych klientów i podejmowanie działań w celu zwiększenia udziału na danym obszarze; Budowanie długofalowych relacji z klientami poprzez utrzymywanie wysokiej...

Kierownik Działu Exportu (Sprzedaż)

Twoje obowiązki: Wprowadzenie produktów Kronospan w ramach portfolio na rynkach exportowych; Pozyskiwanie nowych klientów i podejmowanie działań w celu zwiększenia udziału na danym obszarze; Budowanie długofalowych relacji z klientami poprzez utrzymywanie...