Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 78057

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca o charakterze biurowo- administracyjnym,


·      zagrożenie korupcją


·      permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


·      stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe;


·      warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: 1 winda, winda dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, toalety na parterze i II piętrze,


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;


·      oświetlenie naturalne i sztuczne;


·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

  • prowadzi postępowania podatkowe w celu wydania decyzji lub postanowień w sprawach podatkowych. Prowadzi postępowania dowodowe w celu ustalenia stanu faktycznego, dokumentuje czynności dokonane w trakcie postępowania, w tym sporządza protokoły z przesłuchania świadków, oględzin itp., analizuje zgromadzony materiał dowodowy w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie,
  • prawnopodatkowo analizuje protokoły z kontroli celem ustalania skutków podatkowych złożonych przez kontrolowanych korekt deklaracji,
  • prowadzi czynności sprawdzające oraz czynności materialnotechniczne celem realizacji pozostałych zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego urzędu skarbowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, Ordynacji podatkowej, rachunkowości
  • Znajomość pakietu Microsoft Office lub Open Office
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Umiejętność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Doradca Klienta

do salonu w CH Solaris w Opolu Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i wystrój...

Dyrektor personalny

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Tworzenie i monitorowanie procesów zarządzania personelem w organizacji Kształtowanie i realizację strategii HR (w tym zarządzanie zespołami rozporoszonymi) Politykę kadrową i płacową (w tym także dla...

Kierownik Robót Sanitarnych (kubatura)

Do Twoich zadań należeć będzie: bezpośredni nadzór nad realizacją robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy oraz normy jakości we współpracy z kierownikiem kontraktu, koordynacja robót w zakresie...

Zastępca Głównej Księgowej

OPIS STANOWISKA: Odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań i kontrola płynności finansowej; Kalkulacja podatku dochodowego; Sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych; Kontrola kosztów stałych; Kontrola naliczania, księgowanie i...