Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74483

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


• praca o charakterze administracyjno-biurowym,


• zagrożenie korupcją,


• zagrożenie naciskami grup przestępczych,


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


• stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,


• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,


• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,


• oświetlenie naturalne i sztuczne,


• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • rozpoznaje oraz prowadzi działalność badawczą, analityczną i prognostyczną obszarów oraz negatywnych zjawisk występujących w obszarze właściwości Szefa KAS,
 • wykonuje analizy ekonomiczne, finansowe, a także dotyczące negatywnych dla Skarbu Państwa zjawisk z zastosowaniem systemów komputerowych. Konstruuje w oparciu o dostępne informacje i bazy danych – wnioski o przeprowadzenie kontroli. Współuczestniczy w typowaniu podmiotów do kontroli celno-skarbowej,
 • pozyskuje, przetwarza i dystrybuuje informacje o niezbędne do zarządzania ryzykiem zewnętrznym i ryzykami lokalnymi,
 • obsługuje systemy informatyczne w celu umożliwienia sprawnej współpracy w zakresie dochodzenia podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych realizowanej z państwami Unii Europejskiej oraz innymi państwami,
 • przygotowuje dane do sprawozdań z zakresu podstawowych obszarów działalności urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok doświadczenia w organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych
 • Język obcy: umiejętność komunikacji w jednym języku obcym
 • Analityczne myślenie
 • Kreatywność
 • Znajomość obsługi systemów informatycznych przydatnych w działalności analitycznej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa wiedza o podatkach oraz znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych i baz danych,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność.
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Referent ds. realizacji i rozliczeń szkoleń oraz projektów

- obsługa administracyjna realizowanych szkoleń i projektów,- obsługa administracyjno-kadrowa, w tym rozliczanie czasu pracy pracowników realizujących usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i inne u podopiecznych,- obsługa programu komputerowego wspierającego...

Kierowca samochodu dostawczego

Ważną kwestią jest też dobra znajomość branży transportowo-spedycyjnej oraz bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego. Dane stanowisko wymaga znajomości języka rosyjskiego, ponieważ w naszej firmie większość pracowników będzie posługiwać się...

Kelner

Obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Kontroler jakości

Ocenia wyrób gotowy zgodnie ze specyfikacja, prowadzenie zapisów z kontroli wyrobów gotowych, w przypadku niezgodności czasowo zatrzymuje daną partię wypieczonego wyrobu i powiadamia Kierownika działu jakości i Kierownika produkcji, Wymagania konieczne:...