Praca: Referent

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 73877

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • urząd niedostosowany do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

 • brak możliwości dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

 • brak windy

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet, ciągów komunikacyjnych przystosowanych do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku

Zakres zadań

 • udział w planowaniu, organizacji i praktycznej realizacji działań promujących ochotnicze formy służby wojskowej
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w zakresie wspólnej realizacji działań promocyjnych oraz wsparcia inicjatyw tych podmiotów zgodnie z planami współpracy, realizacja sprawozdań i innych zestawień w tym zakresie
 • realizacja działalności kulturalno–oświatowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie
 • współudział w opracowywaniu dokumentacji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz sporządzaniu sprawozdawczości w tym zakresie
 • składanie zapotrzebowań, przyjmowanie, wydawanie i rozliczanie materiałów promocyjnych
 • monitorowanie prowadzenia ewidencji wojskowej w podległych WKU w systemach informatycznych w zakresie realizacji naboru do ochotniczych form służby wojskowej
 • współudział w odtwarzaniu ewidencji wojskowej
 • udział w opracowaniu i realizacji planu promocji oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdań i meldunków
 • współudział w organizacji obchodów świąt państwowych i resortowych
 • udział w opracowaniu propozycji w zakresie przetargów na wykonywanie materiałów promocyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku w administracji publicznej
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( jt. Dz.U. 2019.1541 ) w zakresie Ochotniczych form służby wojskowej oraz kwalifikacji wojskowej i prowadzenia ewidencji wojskowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • umiejętność obsługi komputera, pakietu Ms Office oraz poczty elektronicznej
 • znajomość systemu pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Konserwator

  Prawidłowa obsługa maszyn i urządzeń do czyszczenia, suszenia i rozładunku zbóż. Prowadzenie rozładunku i załadunku zbóż. Odpowiedzialność za prowadzenie procesu konserwacji zbóż. Stałe kontrolowanie jakości składowanej masy zbożowej i nadzór nad...

  Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. niemiecki)

  Czym będziesz się zajmować? profesjonalną rozmową z Klientami zagranicznymi (infolinia przychodząca), odpowiadaniem na pytania Klientów, udzielaniem informacji Klientom, doradztwem oraz badaniem potrzeb w zakresie oferowanych produktów, obsługą...

  Inżynier Mechanik

  Główne zadania: prace remontowe i prewencyjne, usuwanie awarii w obszarze mechaniki utrzymania ruchu, modernizacja parku maszynowego i inne prace związane z nowymi projektami, projektowanie elementów maszyn, urządzeń i instalacji, sporządzanie specyfikacji i...

  Sprzątaczka biurowa

  sprzątanie powierzchni biurowej ok 500 m kw., 80 stanowisk pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak