Praca: Audytor Wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego

Audytor Wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego


Numer ogłoszenia: BAW/21/50
Miejsce pracy: Opolski OW NFZ, Opole ul. Ozimska 72A
1 etat / umowa o pracę
Termin składania ofert: 30.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w przygotowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka w zakresie działania Funduszu, w terminach wynikających z obowiązujących regulacji;
 • udział w przygotowaniu strategicznego (długoterminowego) planu audytu na podstawie wyników analizy ryzyka obejmującego wszystkie obszary działania Funduszu;
 • udział w przygotowaniu sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni w terminach wynikających z obowiązujących regulacji;
 • prowadzenie w Funduszu audytu wewnętrznego, służącego wspieraniu Prezesa Funduszu w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.);
 • przeprowadzanie w Funduszu zadań zapewniających, podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej oraz przedstawianie Prezesowi Funduszu zaleceń z nich wynikających;
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w formie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Funduszu oraz przedstawianie opinii i wniosków w tym zakresie
 • do Prezesa Funduszu;
 • przeprowadzanie w Funduszu audytów wewnętrznych zleconych w komórkach organizacyjnych Centrali i w oddziałach wojewódzkich Funduszu - w tym zleconych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Ministra Finansów, Prezesa Rady Ministrów lub przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 • monitorowanie realizacji zaleceń audytu wewnętrznego;
 • przeprowadzanie w Funduszu czynności sprawdzających, służących ocenie sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanych;
 • prowadzenie dokumentacji audytowej;
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz kontrolerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie właściwości Biura;
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektów wewnętrznych regulacji prawnych;
 • wykonywanie innych zadań określonych dla Biura w regulaminie organizacyjnym Centrali oraz innych zadań powierzonych przez przełożonych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego;
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • znajomość przepisów prawa finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych;
 • znajomość specyfiki pracy w podmiotach zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik audytorskich;
 • umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy związanej z delegacjami służbowymi;
 • duża odporność na stres;
 • otwartość na zmiany;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint);
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia;
 • znajomość zagadnień z zakresu IT;
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające kompetencje audytora wewnętrznego.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Pracownik Sklepu

Twoja rola w naszej organizacji Jako Pracownik Sklepu zapewniasz naszym klientom przyjazną obsługę w zadbanym i utrzymanym w porządku sklepie, zarówno w trakcie robienia zakupów jak i podczas obsługi kasowej. Twój zakres obowiązków odpowiadanie na...

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Kierownik kontraktów

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Przygotowanie i nadzór nad realizacją prowadzonych przez przedsiębiorstwo projektów (budów) Udział w pozyskiwaniu podwykonawców oraz planowanie własnych zasobów ludzkich do realizacji projektu Przygotowanie...